څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ضمير وصفی یا صفت هنری


آن صفتهايی که به جای اسم می نشينند ، ضمير وصفی ناميده می شوند، مانند: درجملة
بلند قامتها را به تيم باسکتبال بگيريد ! واژة بلندقامتها و درجملة ازلايقها يک صنف جدا ساختند، صفت لایقها و درجملة بيماربايد زود پيش داکتر برود ، بیمار ، ضمیرهای وصفی اند که درشعرشناسی صفتهای هنری نامیده می شوند. دراين بيتهای بیدل : خوبان ، خوشدلان ، تنگ قبا ها ، نازنینان ، عریان تنان و خانه بدوشان زین صفتهای هنری اند.
کی بود یارب که خوبان یاداین بیدل کنند
کزخیال خوشدلان چون غم فرا موشیم ما
*
خوبان به تة پیرهن از جامه برون اند
درغنچه ندارند گل این تنگ قباها
*
می دهندم دل به هر آیین که می آیند پیش
نازنینان طرفه ره آورد پیدا کــــــــرده اند
*
گرامان خواهی زگردون سر به جیب خاک دزد
ورنــه رحمی نیست بر عـــریان تنان شمشیر را
*
بیدل غنیمت است که عمر جنون عنان
پا در رکاب خانه بدوشانِ زین دود
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us