څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حکم سنگسار در قرآن


- شارع دين اسلام کی است؟

آيا ايشان را شريكانی است كه شرع می كنند برای ايشان از دين آنچه را بر آن خدا اجازه نداده (۲۱) شورا

- جواب: خدا

- پس حکم خدا در مورد زناكار مجرد و متأهل چيست؟

به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در [كار] دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند (2) نور

و بعد از اجرای حكم آنها را خانه هايتان بيرون نرانيد

و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا میشوند چهار تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه ‏ها نگاه داريد تا از بین رفتن(نابودی و مرگ چنین اعمالی) يا خدا راهى براى آنان قرار دهد نساء (15)


و آنكس حكم نكند بدآنچه خدا نازل كرده، پس آنان كافران هستند (44) مائده


و آنكس حكم نكند بدآنچه خدا نازل كرده، پس آنان ستمگران هستند. (45) مائده


و آنكس حكم نكند بدآنچه خدا نازل كرده، پس آنان نافرمانان هستند (47) مائده

این آیات نشان میدهد کسانی که تسلیم حق نیستند و به رای خود عمل میکنند فاسق (بیرون رفته از حق، نافرمان)؛ کافر (حق پوشان) ستمگر و ظالم، مشرک (خود را با خدا شریک میکنند، خود را نماینده خدا میکنند، اینها شریک خدا شده یعنی مشرک یعنی از اسلام خارج شدند

پس حكم خدا در مورد زناكار متأهل و مجرد سنگسار “رجم” نبوده و در ديدگاه توحيدی قرآن مبين كسانی كه حكم نكنند بدآنچه خدا نازل كرده، كافر”حق پوش” ـ ظالم “ستمگر” ـ فاسق “نافرمان” بوده است. و آنهم در دورانی که چنین مجازاتی در دنیا مرسوم بوده است و نرم عدالت و قضا بوده است.

مبنا در قرآن بر اصل برائت و جبران خسارت در نظر گرفته شده نه افزایش خسارت، اگر یکی کشته یا تجاوز به عنف کرده سعی می شود از کشتار بیشتر یا تجاوز کمتر شود نه با کشتن دیگری بر کشته شده ها اضافه شود.

داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

افکار پراگنده| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us