څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اندکياندکي به بمعنای "شیشه ریزان" است. یعنی کسانیکه از شیشه٬ آثار هنری بوجود میآورند.
ریشهٔ این لغت برمیگردد به عصر شاهرخ تیموری (۸۰۷ – ۸۵۰ ه‍.ق/۱۴۰۵ - ۱۴۴۷ م) در هرات که به هنر "شیشه-ریزی" اطلاق میشده است.
چنانکه شیشه-ریزی٬ یکی از هنرهای رایج در هرات بوده و هنوزهم٬ است.

قصر چهلستون کابل٬ پیش ازین بنام قصر "اندکي" مسما بوده که نه تنها٬ تاریخ بنای این قصر را قدامت پیش از دوران سدورائی میبخشد٬ بلکه اینرا میرساند که این قصر در ساختمان اولیه خود٬ بنای شیشه ئی بوده باشد.
بابرشاه برخرابه های قصر اندکي٬ قصر جدیدی را بنا کرد و آنرا به پیروی از نام قصر چهلستون بخارا٬ قصر چهلستون کابل نامید.

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

سیف الله فضل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us