څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نواقص


واژۀ نواقص رابه معنای کاستیها به کار می برند وآن را جمع نَقص می پندارند . هرگاه مقصود جمع نقص یا نقیصه باشد ، جمع آن نقائص یا نقایص می شود ، نه نواقص . نواقص جمع ناقص است . ناقص صفت است و به معنای ناتمام و نابسنده می باشد و نواقص ، ناتمامها ، نابسنده ها معنا می دهد ، نه کمبود ها وکوتاهیها .
سپاس گذاری یا سپاس گزاری :
سپاسگذاری ترک کردن سپاس معنی می دهد ، نه ادای سپاس . اگرخواست ما بیان ادای سپاس است ، باحرف زی باید بنویسیم .
بیتی هست در فرق نماز گزار با زی و نماز گذار با ذال :
نماز را بگزار ونیاز را مگذار
هزار لعنت حق باد بر نماز گذار
نمازرا بگزار یعنی نماز را اداکن، نیاز را مگذار یعنی نیاز را رها مکن. هزار لعنت حق باد بر کسی که نماز را ترک می کند.
پس شگرگزاری ، برگزاری محفل، سپاس گزار، نمازگزار،خدمت گزار، خدمتگزاری، کارگزار،گزارش و گزارشگر،همه با زی نوشته می شوند ، نه باذال .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us