څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدودعدد یا شماره برای اندازه گیری زمان ، پیمانۀ چیزها وپیمایش کیفیتها به کارمی رود ، مانند:
_ دوساعت ، دوسده ، یک دهه
_ سه قیراط طلا ، پنج گرام عسل ، سه بسوه زمین ، ده متر تکه
_ چهل درجه تب ، منفی ده درجه سرما
درمثالهای یادشده قیراط برای طلا ، گرام برای عسل ومانندهای آن و بسوه بری زمین ومتربرای تکه وابسته های عددی اند.
به یاد باید اشت که عدد هرقدرباشد معدود مفرد می آید ، یعنی شماره هرچندباشد شمرده یکی می باشد.یک نقاش ، ده نقاش.یک غم ، هزارغم. هزاربادۀ ناخورده دررگ تاک است. سد( صد) نغمه سرودیم و.نشد بازلب ما.

هزاردل شکند تا یکی درست کند
فلک سلیقۀ شاگرد شیشه گردارد
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us