څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ترت وفرت کردن ویا ترت وفرت شدن


این عبارت به معنای پراگنده شدن وضایع شدن می باشدو آن نیز عامیانه پنداشته می شود ، نه ادبی ، حال آن که باربار در شعر شاعران پیشینه بکار رفته است ، با این فرق که آن وقت وشاید درورارود ترت ومرت می گفته اند ، چون آن که خجستۀ سرخسی شاعر دورۀ سامانیان بکار برده است .
آن مال ونعمتش همه گردید ترت و مرت
وان خیل وآن حشم همه گشتند زار وار (لغت فرس )
درزبان ما ترت وفرت کردن پراگنده کردن وضایع کردن بکار بردنی است.
طورمثال می گویند :« فلانی تمام میراث پدری را دریک سال ترت وفرت کرد.»
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us