څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مَرَّه


چون این واژه درتازی هم هست که دفعه وتلخ و آد م بخیل را می گویند ، مگرمرۀ دیگری درزبان دری داریم که بیشتر در بازی کودکان رواج دارد وآن شماره ییست که برد وباخت را تعیین می کند و به شکل مره را پوره کردن به کار می رود . درقدیم این واژه زیاد کاربرد داشت. مره ازمر پهلوی گرفته شده است که شماره و علامتی راکه هنگام شمردن چیزی برسررقم پنجاه یا صد می گذاشته اند ، می گفته اند و سپس به معنای حد معین و مقدار تعیین شده نیزبه کار می رفته است. کسایی مروزی ، شاعر سدۀ چهارم گفته است :
برراه نشاپور دهی دیدم بس خوب
انگشبۀ اورا نه عدد بود ونه مــــره
اَنگِشبه: کشتکاری ودامداری پروریده و دارا .
مره امروزه همان عددی را می گویند که با پوره شدن آن نتیجه گیری می شود، چه دربازیها وچه درزندگی روزمره !
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us