څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پاغنده


پاغنده را در فرهنگها کلولۀ پنبه معنا کرده اند که شاید در جایی بدان معنا بکار برود مگردرکابل پاغنده همان پاره های خورد پنبه را می گویند که از کمانچۀ نداف باد می شوند . ودانه های بزرگ برف را هم به پاغنده تشبیه می کنند .
وریش وموی بسیارسفید را هم مانند پاغنده می پندارند . همین تشبیه که امروز برزبانها می رود درقدیم هم رواج داشته که فضل ربنجنی بخارایی ، شاعر سدۀ چهارم هجری گفته است :

کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم
با این سرو این ریش چو پاغندۀ حلاج
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us