څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پاییدن


پاییدن اکنون به معنای بودن و باشیدن به کار می رود . تمام صیغه های آن درزبان دری زنده مانده اند . ریشۀ فعل «پای» است که تمام صورتهای آینده ازآن و صیغه های گذشته از پایید ساخته می شوند .
مهمان شب پای ، مهمانی که شب در منزل میزبان می خوابد . شب پایی آمدن ، به مهمانی وبرای گذشتاندن شب آمدن . این هم یکی ازواژگان کهن دریست که درگفتارهست وازنوشتارافتاده . پاییدن درشعرطیب خسروانی چنین آمده است :
مرا زخال سه بوسه تو وعده کرده بدی
بپای تابدهم پیش، کت وبـــــــال بود
واژۀ پایگاه ازهمین پای گرفته شده است ، بدین گونه : پای ، ریشۀ پاییدن با گاه پساوند جای ، به معنای باشیدن گاه یا مقام .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us