څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیرو مهمل


غنای زبان گفتار گواهان زیادی دارد ، یک از آن شمارکاربردپیرو مهمل یا تابع محمل است که در گفتار بیش ودر نوشتار اندک هست ، مانند: کتاب متاب ، قلم ملم ،‌ پاکت ماکت. واگرواژة اصلی با میم شروع شود پیرومهمل با پی شروع می شود. میوه پیوه ، مشوره پشوره ، مگس پگس . پیرومهمل با دو ارزش درزبان چیرگی و همه پسندی یافته است : یکی کنار هم آمدن واژه های هموزن سخن را اندکی آهنگین می سازد . دیگر بسا چیزهای گفتنی گفته نشده را در ذهن شنونده روشن می کند . به کودک بگویید که کتابت را بگیر وبیا ! او تنها کتاب خود را گرفته می آید. و اگر بگویید : کتاب متابت را بگیر وبیا ! درآن صورت با کتاب وقلم و حتا بکس کتابها و یگان کتابچه و چیز های کار آمد برای درس می آید و پس همان « متاب » همه چیزهای بیش از کتاب ونزدیک با آن را دربر دارد.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us