څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

للو ولالایی


در افغانستان واژۀ لَلو رواج دارد . فارسی زبانان لَلو می گویند. گاهی لالایی هم پسندیدۀ خاطر شاعر قرارگرفته است که میان مردم شناخته نیست. واژه ها دردوام کاربرد درشعرونثرجلا ودرخشش می یابند وخاطرپذیرترمی شوند. اگر واژة للو را هم با همان ظرافت ذوق در شعر به کار ببریم از لالایی درخشانتر می شود.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us