څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

گلم یا گلیم


درمتنهای پیشین گلیم آمده است ، مگر امروز گلم ( گِ لَ م ) می گوییم. تاچند قرن دیگر این دگرگونی پذیرفتنی نخواهد بود؟ گمامن می کنم که گلم را نیز باید گلم نوشت ، نه گلیم.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us