څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شف یا فش


ش درشعر ونثر باستانی بیشتر به صورت پساوند صفت ساز وقید ساز به معنای گونه ومانند آمده است ، مانند خورشیدفش، شاه فش ، شیرفش و هم یال اسپ معنا می داده است. گوشۀ آویختۀ دستار را درفرهنگها فش نوشته اند مگر مردم ما شف می گویند. یعنی این واژه هم با گذشت زمان دیگرگونی پذیرفته است که پذیرفتنی است. چنان که شف می گوییم ، برای کاستن ازفاصلة گفتار ونوشتار می توان شف نوشت .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us