څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

قلف یا قفل


زبان فارسی مانند سایر زبانها خصوصیتی دارد که باگذشت زمان جای بعض حروف را عوض می کند.درقلف هم همین کارشده است. این واژه قفل بوده که قلف شد .
مولانا میفرماید:


در سایهٔ آن لطف تو، آخر گشایم قلف تو

در سر نشسته الف تو، زان طرهٔ آویخته


زبان دگرگونی پذیر است . چقدرسرسختی نشان دهیم و جلو دگرگونی طبیعی زبان را بگیریم ، حال آن که خواه مخواه واژه کوته قلفی را همین طور می گویند و می نویسند.

داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us