څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دوکان یا دکان


باز می نویسم که این صورتهای نگارشی یا تصویرهای زبان قدیم اندیا از لهجة دیگر.
درزنده گی روزمره ، ازبازار تا دانشگاه می گویند : دوکان اما حین نوشتن واوش را می اندازند.
گویا نباید شکل نوشتاری دوکان همانند خودش باشد. یا دوکان را غیرادبی و زبان گفتار می پندارند وکه اصل زبان همان زبان گفتار است .
دردیوان انوری آمده است :

شام وشفق ازآفتاب رایت
دوکان زبرصبحدم گرفته

درکتاب کشف المحجوب شیخ ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری ، هموطن غزنیچی ما که کمابیش هزار سال پیش درلاهور نوشته شده دوکان آمده است .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us