څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

الفبا یا الف بی


این بحث تنها به فارسی افغانستان یا زبان دری پیوسته است، نه به دیگرلهجه های زبان فارسی .درفارسی افغانستان می گویند: الف بی پی تی ثی مگر برپشت کتاب مکتب می نویسند: الفبا . درحالی که هرگز اززبان یکی هم به جای بی(ب) با شنیده نمی شود. نمی گویند با پا تا ثا . هیچ دلیلی، جزتقلید وجود ندارد که تصویر نگارشی الف بی برروی کاغذ الفبا شود.باید بنویسیم : کتاب الف بی .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us