څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شَنگ


شنگ ، زیبا وشوخ طبع را می گویند که امروزه با شوخ یکجا به کار میرود ؛ مانند : این تکه بسیارشوخ وشنگ است . این واژه درگذشته تنها به کار می رفته است .
ابوالموید بلخی گفته است :
عید شد دیگرکه آن دلدارشنگ
بهر کشتن جامه ها پوشد زرنگ
واژۀ بازپسین مصرع دوم را می توان ز رنگ خواند ، یعنی ازرنگ (فریب وحیله ) وهم زرنگ با زی زبردار ( صفت) به معنای مکار وحیله گر بودن وزرنگی و حیله گری کردن است.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us