څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خوی یا خو


درزبان فارسی دری خوی می گوییم . بدخوی ، خوش خوی و خوی کردن ، یعنی گریستن کودک ازسردلتنگی . مگر درنوشته خو به کار می بریم ، خوگیرشدن ، خوش خو وبدخوودرعبارتهای اضافی پس ازخو، برای آسانی بیان، یا می آید، مانند: خوی خوش .
می توانیم وباید چنان که می گوییم بنویسیم . خوی گیر شدن ، خوش خوی وبدخوی
خسروی سرخسی بخارایی ( مرده در ۳۸۳) سروده است :
خـــــوی تو با خوی من بنیز نسازد
سنگدلی خوی تست ومهرمرا خوی
وابوالموید بلخی نیز خوی گفته است نه خو :
ملول مردم کالوس (ابله) بی محل باشد
مکن نگارا ، این خوی وطبع را بگذار
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us