څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چهاردهی کابلچهادهی

در ساحه جنوب غربی کابل منطقه ئی وجود دارد که بنام چهارده یاد میگردد. نام چهارده در دوره سلطنت تیمورشاه درانی نامگذاری شده است. که این دهات عبارت بودند از ده مزنگ، ده بوری، ده دانا ده مراد (علاوالدین). گروه چهارده را ده دانا، ده مراد خان، ده قلندر و ده سیدان مینامند. زیاده نویسنده گان چهارده را شامل ده مزنگ، ده دانا چهلستون و دارالمان مینویسند که اشتباه بزرگ است. نام گذاری کلمه چهلستون پس از دوره عبدالرحمن خان مروج گردید. قصر چهل ستون در زمان شاه زمان اعمار گردید. در حقیقت چهل ستون نبوده بلکه چل ستون chli stone نام سنگ نرم مرمر است که در انگلستان شهر مانچستر مروج است. نام اصلی قصر چهل ستون در زمان شاه زمان هندکی است. که مهندس آن یکنفر هندی بود که قصر چهل ستون را به سبک هندی اعمار نموده بود. دارالمان در زمان شاه امان الله اعمار و نامگذاری شده است. ولسوالی چهارده در در زمان سلطنت محمد ظاهرخان حیثیت یک ولسوالی مستقل را بخود گرفت و سپس مربوط شهر کابل گردید کنون تمام این ساحات به پنج ناحیه تقسیم گردیده .است
جفرافیای وادی چهاردهی:
ولسوالی چهارده شرقاً به سلسله کوه‌های شیر دروازه، تخت نبوزک و پل آرتل، از طرف جنوب کوه قورغ و للندر، از طرف غرب به قلعه قاضی و مرغ گیران و از طرف شمال به دهبوری فاضل بیک و قلعه کاشف حدود داشت. چهاردهی جمعاً دارای ۳۸ قریه خورد و بزرگ بوده که دهات مشهور و قدیمی آن ده دانا، ده مراد خان، علاولدین بالا، علاولدین پایین، جای ریس، چهار قلعه، گلخانه، ده قلندر؛ چهارقلبه، سر آسیاب، چهلستون، قلعه مسلم، سه بنگی، قلعه کاشف، قلعه قاضی فاضل بیک، انچی باغبانان و ... می‌باشد.» «اصلاً چهاردهی از پل آرتل که یخدان" هم نامیده میشد، بطرف غرب آغاز و ادامه میابد. در یخدان گذرگاه که در زیر سایه کوه شیر دروازه قرار دارد دو چاه بزرگ قرار داشت که در آن یخ برای شهر نگهداری میگردید. سردی "یخدان " در زمستان زبانزد همه بود. تقریباً اکثریت قریه‌های آن در در دامنه‌های کوه‌های "قوروغ" شیردروازه و رشخور قرار دارند. این سرزمین اگر از بالای قصر تپه تاجبیگ دیده شود، فقط بمانند یک نیمکاسه تخم دیده میشود.
وادی چهاردهی نظر به آب و هوای گوارا و باغ‌های پرمیوه اش، روزگاری میله جای شاهان، مقامهای عالی رتبه دولتی و شهر نشینان کابل بود. عدهٔ از آنها قلعه‌ها و باغ‌ها درین مناطق داشتند که تابستان را در آنجا به سر میبردند که میتوان از قصر دارالامان (قبلاً افشار تپه)، قصر تاجبیک، قصر چهل ستون، باغ بابر، گل باغ، حرمسرای ابراهیم بیگ پادشاه بخارا و ... نام برد.
فرهنگ :
ورزش مردم چهارده دنده کلک، توپ دنده و پهلوانی بود که درین رشته جوانان نامدار بودند. پهلوانان نامور این دیار پهلوان برات، پهلوان نظام ، پهلوان زمان ، پهلوان بهرام، پهلوان افضل، پهلوان عزیز بچی داکتر، فیض بچی قوماندان، صدیق زرگر، پهلوان حسن، پهلوان آصف کوه کن، پهلوان عبد الحق (کور)، پهلوان کریم گلکار، پهلوان محمود، پهلوان اسلم کابلی، ملاه محمد قهرمان كوجي ، پهلوان غلام علی ، سبک وزن درکشتی آزاد ا، شجاع الدین قهرمان سنگین وزن، وغیره میباشد. مردم چهار ده خیلی متدین وخدا پرست بوده از خود محلات مقدس غرض ریاضت و عبادت دارند «زیارت مشهور چهارده عبارتند از زیارتگاه شاه آغا صاحب، شاه قطب حیدر، آخند محمد امین، پادشاه صاحب گلخانه، مدت خان شهید در علاوالدین بالا، میر کابلی، سرنو، ملابرزگ تخنیکم، دوشهید ده قلندر، آستانه پشت قصر دارالامان، بابازنگی ده دانا، سلطان پادشاه ریشخوروبابا صاحب چهارقلبه و .......... یاد آور شد.» در حقیقت وادی زیبای چهاردهی (چاردهی) از چهار قریه منشع گرفته است.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

--| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us