څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

هویت مردمان باختر و مارگیانا


مروری به حقایق تاریخ افغانستان
قسمت بیست و هفتم: The Bacteria _ Margiana Archaeological Complex
هویت مردمان باختر و مارگیانا
نویسنده: اسد سهاک
.... به ادامه بخش قبلی.نظریه کوزمینا در مورد منشأ تمدن آمو Oxus Civilization که فکر میکند از شمال باشد به واسطه باستان شناسان غربی قاطعانه رد می گردد و آنها با هرگونه تأثیر قابل توجه تمدن Andronovo بر مجموعه Bactrian Margiana مخالفت میکند. چنانچه بر روی مرغزار ها یا استپی ها شواهد زیادی در مورد استفاده از اسب، واگن و ارابه وجود دارد اما حضور بسیار ناچیزی از مواد Bactrian Margiana در آنجا باقی مانده است. در حالی که در جوامع Bactrian Margiana شواهد کمیاب در مورد سرامیک استپی و نبود کامل اسب و تجهیزات آنها حتی به تصویر کشیدن آنها وجود دارد. اینطور به نظر می رسد که چنین توزیع غیر متناسب این فرهنگ های مشخص، حداقل ارتباط بین این دو را نشان می دهد. در حقیقت موجودیت قله های مستحکم در هر دو تمدن اندرونوو و باختر مارگیانا نیاز هر دو جامعه را برای دفاع و یا آماده شدن برای درگیری نشان می دهد. میزان درگیری موجود در این فرهنگهای متمایز و همچنین بین خود شان تا هنوز ناشناخته مانده است.
برخی از محققین دیگر بدین باوراند که مردمان باختر مارگیانا ریشه بومی دارند و از ساکنان اصلی این منطقه هستند. آنها به این نظر اند که فرهنگ مادی باختر مارگیانا به راحتی از فرهنگ قبلی Namazga IV مشتق نمی شود. پراکندگی گسترده تمدن باختر مارگیانا، از جنوب شرقی ایران تا بلوچستان و افغانستان، حاکی از آن است که آغازین آن ممکن است در همین راستا منطقه ای با وسعت بسیار زیاد و نواحی فراوان باستان شناسی باشد. در حقیقت، مجموعه Bactrian Margiana در آسیای میانه ممکن است شمالی ترین گسترش یک تمدنی بزرگی باشد، که قلب آن ممکن است در مناطق وسیع بلوچستان و افغانستان که تا هنوز کشف نشده است قرار دارد. محققین آمریکایی نزد خود دلایلی دارند که می گویند "ریشه" این مجموعه در نهایت می تواند در جنوب افغانستان یا بلوچستان ثبت شود. برخلاف ادعا های قبلی که در آن ریشه های غربی مورد تایید ساریانیدی یا ریشه های شمالی مورد تایید کوزمینا قرار گرفته بود.
مجموعه باستان شناسی Bactrian Margiana یگانه تمدن تاثیر گذار باستان در هزاره دوم بود که مستقیماً بر ایران و شمال هند تأثیر می گذاشت. این یک تمدن متمایز است که نمیتوان آن را به توسعه فرهنگ های باستان شناسی بعدی اواخر هزاره دوم و هزاره اول در فلات ایران مرتبط دانست. حتی یک اثر مصنوعی از نوع تمدن آندرونوو در ایران یا در شمال هند شناسایی نشده است. با این حال، شواهد روشنی برای حضور تمدن باختر مارگیانا در فلات ایران وجود دارد. در حقیقت، شواهد گسترده ای که در مورد مواد Bactrian Margiana از شوش، شهداد، یحیی، خنامان، سیبری، نوشار، هیسار، خوراب ، امیری قلات، ده مراسی غندی و غیره بدست آمده است، می تواند ساکنان این تمدن را به عنوان کاندیدای اصلی ورود اندو ایرانیین به فلات ایران بدل کند. محققین بدین باور اند که تمدن باختر مارگیانا یک تمدن متمایز است، فلهذا ردیابی تداوم این تمدن تا هزاره اول و ارتباط دادن آنها با فرهنگهای شناخته شده ایرانی زبان - مادها یا هخامنشیان یا اجداد فرض شده عصر آهن آنها غیرممکن است.
The Bacteria _ Margiana Archaeological

انجنیر اسدالله سهاک

از کتابخانۀ:

انجنیر اسدالله سهاک

نویسنده:

اسد سهاک| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us