څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امرای اندراب


این امراء نیز از بقایای حکمرانان قدیم کوشانی هپتالی بنظر می آیند که در عصر اسلامی قبول اسلام نموده و در کوهسار اندراب باقی مانده اند. و چون سرزمین حکمرانی ایشان در بین کوهسار دشوار گذار افتاده بود ، البته از تسلط جهانگیران نجات یافته اند.
از نام های این امراء فقط نام دو نفر بوسیلۀ مسکوکاتیکه از ایشان بدست آمده معلومست ،و این مسکوکات در موزۀ ارمیتاج موجود است: *۱- مکتوم بن حرب در حدود ٣۵٩هجری. *٢- سهلان بن مکتوم از حدود ٣۶۵تا٣٧۴هجری.


مآخذ:
معجم الانساب زمباور- فهرست ارمیتاج ازمارکوف.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us