څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

عصر خلافت علی (رض) (٣۵-۴۰هجری)


حضرت علی در خلافت خود ، عبدالرحمن بن جروالطایی را به حکمداری سیستان فرستاد (سنه ٣۶ه-۶۵۶م) که این شخص در جنگی که با حسکه بن عتاب کرد کشته گردید ، و عبدالله بن عباس که والی بصره بود ، چهار هزار لشکر را بقیادت ربعی بن کاس عنبری ، بسر کوبی ابن غتاب فرستاد.
ربعی ابن عتاب را بشکت و سیستانرا گرفت ، و بقیادت ثاغر بن دعور حارث بن مره تاقیقان (کلات کنونی بلوچ) پیش رفت.
بیست هزار قیقانی بشدت نبرد کردند ، و بعد از جنگهای خونین محاصره در حالیکه هزاران نفرشان در دست مسلمانان اسیر افتادند پراگنده شدند (سنه ٣٨ه ۶۵٨ع)
یک لشکر عرب در سنه ٣۶هجری بقیادت عبدالرحمن بن سمره از راه سیستان و وادی ارغنداب پیش رفته و کابل را گرفت ، در ین جنگ

کابلشاه خودش شرکت داشت ولی اخیرا در مقابل لشکریان عرب تسلیم شده بود .
و همچنان ماهوی مرزبان مرو در عهد خلافت حضرت علی بکوفه رفت ، و اظهار اطاعت نمود . حضرت علی باوفرمانی داد: تا دهقانان و ده سالاران خراسان جزیه را باو دهند، ولی خراسانیان شوریدند ، تا که جده بن هبیره مخزومی (مادرش ام هانی بنت ابوطالب) بسر کوبی ایشان آمد ، ولی این شخص نیز خراسان را فتح کرده نتوانست.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us