څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

عهد عثمانی (۲۵-۳۵هجری)


در عهد عثمانی بعد از سال (۲۵هجری) فتوحات اسلامی در خاک افغانستان پیش رفت ، وعبدالله بن عامر سردار لشکر عرب تا کابل رسید ، و آن شهر را محاصره کرد ، و بعد از جنگ شدید بتصرف آورد ولی مردم کابل بعد از رفتن لشکر عرب ، باز علم آزادی را افراختند ، و تا مدت پنج سال دیگر در تحت حکمداری شاهان محلی آزاد زیستند.
از طرف حضرت عثمان(رض) احنف بن قیس به مرو تا هرات ، و خبیب بن قرة الیر بوعی به بلخ وطخارستان ، وعبدالله بن عمیر لیثی در سیستان حکمران بودند ، که در تمام افغانستان بر خلاف لشکر عرب بغاوت بعمل آمد، ولی حکمران سیستان در کابل سرکشان را از بین برد ، و باز کابل را تسخیر کرد ، و مجاشع بن مسعود که حکمدار کرمان بود ،باقبایل قفص(قبایل کوچ= کفچ و کوچی کنونی ) و بلوچ گرمسیر جنوب افغانستان در آویخت ، بعد از جنگهای خونین آنها را مطیع نمود(حدود ٢٩ه=۶۴٩ع) از طرف شمال نیز احنف بن قیس و همراهان او تا سال (٣٢ه=۶۵٢ع) تمام بلخ و طخارستان را تا سمنگان از شورشیان پاک کرد ، و مدتها در بلخ و مروالرود و گوزگانان و تالقان (ولایات شمالی افغانستان) جنگها هزار لشکر می جنگید ، در قصر احنف جنگی کرد ، و او را از بین برد ، و نیر خالد بن عبدالله هرات و بادغیس و غور و خراسان را در تصرف آورد ، و راذویه مرزبان بومی سرخس پناه خواست ، وبا احکمدار اسلامی هرات و بادغیس و فوشنج بعد از قبول جزیه و یک میلون درهم صلح کرد و هم در سال (٣٢هجری) قارن هراتی با چهل هزار نفر بر خلاف عرب قیام کرد ولی این شخص نیز از طرف حکمران عربی نشاپور عبدالله بن خازم بعد از جنگها شدید کوفته شد.
در حدود سال (٣۰ه=۶۵۰ع) از طرف خلیفه ، ربیع بن زیاد بسیستان آمد، و بعد از فتح پهره (فهرج) زالق (جالق) از هلمند گذشته و در


(زوشت) سه میلی زرنج جنگ شدیدی کرد ، و اپرویز (یا ایران بن رستم ) مرزبان یا دهقان سیستان بمصالحت پیش آمد ، و زرنج را به مسلمانان سپرد ، ولی ربیع پیش رفته و تا سنارود و قرنین که آخور رخش رستم بود بتصرف آورد ، و هکذا تا خواش ( خاشرود) و بست رسید ، ولی سیستانیان تا وقتی خاضع بودند که ربیع در انجا بود ، دوسال بعد که از انجا برامد ، مردم سیستان باز شورش کردند ، و نایب ربیع را که در زرنج بود از انجا بیرون راندند ، بنابران از حضرت خلافت درین تاریکی از اصحاب برگزیده پیغمبر (ص ) که عبدالرحمن (رض) بن سمره نامداشت باحسن بصری و بسی از فقها به زرنج فرستاده شد ، وی در سال ( ٣٣ه=۶۵٣ع) این شهر را محاصره کرد ، و مرزبان انجا اپرویز (ایران) اطاعت نمود ، و دو میلون درهم و دوهزار غلام نابالغ را قبول کرد ، عبدالرحمن بمددفقهای اسلامی به نشر اسلامی به نشر اسلام پرداخت ،ولی در ینوقت خبر شهادت حضرت عثمان به سیستان رسید ، و عبدالرحمن از طرف خود امیربن احمر را در زرنج گذاشت ، و خود وی عازم بصره شد ، مردم سیستان بازارغیاب عبدالرحمن استفاده کرده بر امیر شوریدند ، و او را از آنجا راندند ، و بدینطور باز سیستانیان توانستند ربقۀ اطاعت حکام عربی را از گردن بگسلانند .
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us