څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آرینه ویجه


آرینه وجه که در پشتو تاکنون ویجه به معنی سرزمین و آرامگاه مستعمل است ،به قول دانشمندان تاریخ یا سر زمین پامیر یا حوالی خوارزم و کناره های دریاچه خزر بود ،که متصل ساحت جغرافی مورد بحث ماست چون آثار این دوره زنده گانی مردم ارین (به معنی نجیب و زارع) تا کنون کشف نشده و جزو ازمنهٔ قبل التاریخ است بنابرین در بارهٔ زبان- اوضاع زنده گانی- دین و هنر ایشان معلوماتی در دست نیست ،و دکتر گوستاو لوبون زبان باستانی آریائی را که در آرینه ویجه بدان متکلم بودند،"آریک" نامیده است.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us