څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آریائیان


در حدود ٢۵۰۰ق،م یک جمعیت بزرگ انسانان سفید پوست آریائی در سرزمینی که آریانا ویجه نام داشت ،و در وادی های شمال آمو واقع بود ،در حالت کوچی گری و رمه داری زنده گی میکردند و چون عدد ایشان فراوان گشت ،به صفحات جنوب آمو و سرزمین باختر گذشته،و در دامنه های شمالی و جنوبی هندوکش ساکن شدند.
این مردم به سبب زیادت نفوس و قبایل ،هجرتی به شرق نموده و از دریایی سند به وادی های وسیع هند شمالی گذشتند،و مدنیتی را دران سرزمین تشکیل داده اند،که در چهار کتاب قدیم (ویدا)منعکس است.

و بنابرین آثار" مدنیت ویدی "گوئیم،که در حدود ۱۴۰۰ق،م وجود داشت،و در همین کتابهاست که نام های برخی ازقبایل بزرگ افغانی مانند پکتها (پشتون) الینا (مردم شمال لغمان و نورستان) (۱)و غیره ذکر گردیده و ما میتوانیم وضع مدنی و فرهنگی زبان و حیات مردم قدیم افغانستان را از این کتب معلوم نمائیم ،و چهار وید عبارتست از ریگ وید- سام وید- اتهروا وید- یجور وید که قدیم تر همه ریگ ویداست .و در ان نام های بسا کو ها و مواقع جغرافی و رجال و پادشاهان و قبایل افغانی آمده است.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us