څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مکثی بر مقاله کودتای ۲۶ سرطان . . . داود ملکیار


بسم الله الرحمن الرحیم
امروز مصادف است با چهل و هفتمین سالگرد انقلاب ۲۶ سرطان یعنی انقلابی که به رهبری شهید محمد داود خان سلطنت را سقوط داد و جمهوریت را روی کار آورد .
امروز بازار انتقاد سلطنت طلبان از شهید محمد داود خان گرم تر از همیشه به نظر میرسد به حدی که من پیش از آن که چهل و هفتمین سالگرد تاسیس نظام مردمی جمهوری را به مردمم تبریک بگویم باید به انتقادات بی جای منتقدان محمد داود خان { که بیشتر از سر خصومت های شخصی شکل میگیرد } جواب بدهم ، آقای ملکیار یکی از کسانی هستند که از دیرباز
بر علیه شهید محمد داود خان مینویسند و حامیان شهید محمد داود خان هم همیشه جواب های سختی به ایشان میدهند ، این بار من میخواهم چند سطری در رد مقاله ایشان بنویسم .

ملکیار :

گرچه هموطنان ما صدها بار از قلم و زبان محققین و مورخین کشور درباره کودتای ۲۶ سرطان و عواقب ناگوار آن خوانده و شنیده اند ولی بازهم بی لزوم نخواهد بود تا به مناسبت چهل و هفتمین کودتای سرطان ، بار دیگر شواهد و نکاتی چند در مورد این کودتا و ارتباط ناگسستنی ان با کودتای ثور ، ارائه گردد .

جناب ملکیار طوری قاطعانه از محققان و مورخان کشور صحبت میکند که خواننده فکر میکند همه مورخان و محققان کشور بلااستثنا کارهای محمد داود خان را نقد کرده اند ، اما نه
باید به جناب ملکیار گفت که محققان و تاریخ نگاران کشور به شما و اشخاصی مانند شما خلاصه نمیشود ، تعداد زیادی از تاریخ نگاران کشور و حتی شخصیت های خارجی محمد داود خان را ستوده اند که من به طور مثال نام و نظردو تن از آنها را مینویسم :

استاد محمد اعظم سیستانی مورخ بزرگ کشور :

دراین اواخر،مخالفان داودخان وقت وانرژی زیادی را به
مصرف رسانده اند تا ثابت نمایند که کودتای ۲۶ سرطان برهبری داودخان ، زمینه ساز کودتای ۷ ثور برهبری حزب خلق وپرچم و بالاخره سبب کشتار مردم و ویرانی کشورشده است، اما من برعکس ایشان فکرمیکنم و دهۀ دموکراسی را زمینه ساز کودتای ۷ ثور و فجایع ۸ ثور میدانم که وطن را با مصائب وبدبختی های بی نظیرتاریخ مواجه ساخت . ۱
داود خان از جمله آن شخصیت های شجاع و وطن پرست افغان است که می باید وی را در صف احمدشاه درانی ، وزیر اکبرخان و اعلیحضرت امان الله خان به حساب آورد .
تلاش های وطن پرستانه وی در راه اعتلا و ترقی کشور چه در دوره صدارتش و چه پس از تاسیس نخستین جمهوریت در افغانستان جای تردید و شبهه باقی نمیگذارد .

گيورگی پيتروویچ یژوف {مشاور و متخصص روسی} :

از دیدگاه من رئيس جمهور محمد داود یکی از بزرگترین و برجسته ترین چهره های سياسی و اجتماعی افغانستان در
نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می رود. نام و نقش او نه تنها در تاریخ افغانستان جاودان است بلکه سياست و طرزالعمل
او به طور غير مستقيم بالای سياست های دو ابر قدرت آن زمان یعنی اتحاد شوروی و ایالات متحدۀ امریکا نيز تاثير
داشته است .۲

ملکیار :
با وجود آنکه بعضی از طرفداران کودتای سرطان یا بخاطر علایق شخصی و قومی یا بخاطر ارتباطات و نقش عملی کودتا و یا هم بخاطر همکاری های سیاسی و اخذ مقام و منصب بعد از پیروزی کودتای سرطان نه تنها اقدام به آن کودتا را یک ضرورت سیاسی برای جلوگیری از هرج و مرج در دهه قانون اساسی قلمداد میکنند .

برخلاف گفته ایشان اکثر کسانی که با گذشت بیشتر از چهار دهه از شهادت محمد داود خان مصممانه در برابر کسانی مانند آقای ملکیار ایستاده اند شجاعت ، وطن پرستی ، مسلمانی و خدمت های محمد داود خان برای کشور و ملت را مد نظر دارند ، من چندین و چند کتاب و مقاله در مورد شهید محمد داود خان نوشته ام در صورتی که ۱۸ پس از شهادت محمد داود خان متولد شده ام و هیچکدام از وابسته گان من در کودتای ۲۶ سرطان شرکت نداشته اند و مانند من هم کم نیستند ، برخلاف جناب ملکیار که دلیل اصلی خصومت ایشان با شهید محمد داود خان شهادت دامادشان مرحوم میوندوال در دوران ریاست جمهوری ایشان بود .


ملکیار :

مهم تر از همه ، نقش کلیدی مهره های روسی مانند داکتر حسن شرق در کودتای ۲۶ سرطان که پلان کودتا را طی چند سال به داود خان تلقین کرده و یک تعداد افراد نظامی مرموز و کمونیست را انتخاب و به داود خان معرفی کرده بود .

محمد داود خان کسی نبود که محترم حسن شرق بتواند او را وادار به سقوط سلطنت کند ، جناب غوث الدین فایق و جناب عبدالحمید محتاط دو تن از شرکت کنندگان کودتای ۲۶ سرطان در کتاب های شان مدعی شده اند که کودتای سرطان ایده آنها بوده در حالی که همه اینطور نیست ، چطور میشود کودتا ایده محترم شرق بوده باشد ولی وی با وجود گذشت ده ها سال همچنان این موضوع را پنهان کند ؟
خود جناب شرق در مورد نظریه سقوط سلطنت مینویسد :
علاقه مندی مردم بود که او را واداشت تا در راه خدمت گذاری به مردم با قبول هر نوع خطر حتی مرگ اقدام نماید ، او از گوشه گیری و به صورت آرام زندگی کردن ناآرام بود ، او بایستی رسالت تاریخی خود را در مقابل مردمیکه به او عشق و علاقه دارند ادا نماید ، او برای حل این معما به فکر کودتا و تغییر رژیم افتاده بود .
از آن رو روزی برادرانه به من گفت : از مطالعه چند ساله وضع در افغانستان به این نتیجه رسیده ام که با این شرایط و با این نظام نمیتوان مردم افغانستان را از بدبختی های اقتصادی و اجتماعی و از کش مکش های خاندانی نجات بخشید ، هر دوی ما در این باره باید بسنجیم و راهی را جستجو کنیم .۳

شکی نیست که محترم حسن شرق در کودتای ۲۶ سرطان نقش مهمی داشت و در جلب و جذب نیرو برای کودتا هم تلاش میکرد ولی انتخاب نیرو ها تنها به عهده ایشان نبود ، محترم حسن شرق در این مورد مینویسد :

سرگروپ ها به این فیصله رسیدند که هرکدام به مسئولیت خود و به مشوره دو نفر از سرگروپ ها میتوانند اشخاص مورد اعتماد خود را بدون در نظر داشت سوابق خانواده گی جذب کنند . ۴

ملکیار :
با تاسف و تالم شنیدیم که بالاخره داود خان با ناامیدی محض بعد از نیمه شب هفت ثور نه تنها برای خود ، بلکه برای اعضای خانواده معصوم و بیگناه به شمول نواسه دو ساله خویش تصمیم میگیرد ، تا زنده به دست کودتاچیان نیفتد و در حالیکه سه یا چهار تن از اعضای خانواده در طول آن شب هولناک توسط مرمی های کودتاچیان از بیرون به قتل رسیده بودند در صبحدم هشت ثور وقتی کودتاچیان به دم دروازه اتاق میرسند اعضای خانواده یکی پی دیگر بعضا با تفنگچه های دست داشته شان کشته میشوند و بعضی های دیگر به شمول اطفال خورد سال (دوساله) توسط میرویس پسر داود به ضرب گلوله های کلاشینکوف از پا درآورده میشوند .

واقعا جای تاسف است که جناب ملکیار بخاطر خصومت شخصی شان از هیچ کاری خودداری نمیکنند ، جای شکی وجود ندارد که روز هشت ثور محمد داود خان و خانواده شان توسط امام الدین و افراد تحت فرمان او به شهادت رسیدند ، خود امام الدین بارها اعتراف کرده است که من عامل شهادت محمد داود خان و اعضای خانواده شان بودم ولی جناب ملکیار اصرار دارد که نه ، خودشان همدیگر را کشتند ، فقط باید از آقای ملکیار بپرسیم که اگر کمونیست ها وقتی به اتاق رسیدند که همه شهید شده بودند پس کی امام الدین را زخمی کرد ؟
امام الدین رسوایی را به جان میخرد و میگوید که من رئیس جمهور و خانواده اش را شهید کردم ولی جناب ملکیار زیر بار نمیرود!!!
و در آخر پس از شروع کودتای هفت ثور سفیر فرانسه به شهید محمد داود خان پیشنهاد کرد که سفارت فرانسه پناهنده شود ، رئیس جمهور نپذیرفت ولی از خانواده اش خواست که به سفارت بروند ، آنها هم مانند او نپذیرفتند . ۵

منابع :
۱_جایگاه داود خان در تاریخ نوین افغانستان ، کاندیدای اکادمیسین محترم استاد محمد اعظم سیستانی ، ن ک : ص ۱۸ و ۷۷
۲_به مناسبت صدومين سالگرد تولد شهيد محمد داود
بانی جمهوریت افغانستان ، محترم غوث جانباز ، پورتال افغان جرمن آنلاین .
۳_کرباس پوش های برهنه پا ، محترم حسن شرق ، ص ۸۸
۴_همان منبع ، ص ۹۲
۵_جایگاه داود خان در تاریخ نوین افغانستان ، محترم استاد محمد اعظم سیستانی ، ص ۲۳۸
۱۳۹۹_۴_۲۶
شریف منصور

از کتابخانۀ:

شریف منصور

نویسنده:

محمد شریف منصور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us