څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زن در ادوار مختلف تاریخ (قسمت اول)


(قسمت اول=انسان های اولیه/عصر مادر سالاری)


به نام خدا

از دیرباز خوانندگان گرامی بخصوص بانوان از من میپرسیدند که آیا از ابتدای تاریخ زن ها از حقوق طبیعی شان محروم بودند و جنس دوم به شمار میرفتند؟ و میپرسیدند که چگونه زن ها از انسان هایی با حقوق برابر با مردان تنزل پیدا کردند و حقوق شان سلب شد. این سوال ها و تشویق خوانندگان گرامی باعث شد که تصمیم بگیرم دست به قلم ببرم و تا آنجا که میتوانم در این مورد بنویسم.

در زمان انسان های اولیه مردان دلیلی برای خود برتر بینی نسبت به زنان نداشتند. ارکانی به نام خانواده وجود نداشت. در آن زمان زن برتری بزرگی نسبت به مرد داشت و آن این بود که او مانند طبیعت آفریننده بود و نوزادانی به دنیا می آورد و مرد فاقد این ویژگی بود. انسان های اولیه گیاهخوار بودند و با خوردن سبزیجات و میوه ها و پس از آنکه کشاورزی را یاد گرفتند با کشاورزی غذای شان را تامین میکردند و خوردن گوشت برای شان امری ناپسند به شمار می آمد. گذشته از همه این ها از هر نگاه انسان به گیاه خواران شبیه تر است تا به گوشت خواران. از دیرباز ایزدانی که با باروری سر و کار داشتند زن بودند. بر اساس باورهای یونانی ها ایزدبانوی آتنه الهه آذرخش بود و از مردان جنگاور پشتیبانی میکرد. همچنان او را الهه خرد و هنر و کشاورزی هم میدانستند. ایزدبانوی آرتمیس الهه زمین، رودها، دریاچه ها، چشمه ها و مرداب ها بود. ایزدبانوی آفرودیت الهه و نماد باروری زمین، فصل بهار، و روئیدن گل ها و عشق و زیبایی بود. ایزدبانوی دمتر الهه زمین و کشاورزی و خرمن بود و دختر او کوره الهه روئیدن گیاهان بود. رئا هم نماد طبیعت و زمین (چه کشت شده و چه ناکشت) بود.
در آئین شینتو، کهن ترین دین ژاپن هم شاهدخت آزاد شده جهنده پشتیبان دریاهاست.
بیشتر الهه های بزرگ و مقتدر زن بودند. یکی از این ایزدبانوان ای ننه بود، ای ننه ایزدبانوی عشق، ملکه آسمان و خدای قوانین آسمانی بود و صد و چند قانون آسمانی را که اساس تمدن و فرهنگ سومر کهن بودند را از انکی خدای حکمت گرفته بود. همتایان ای ننه در بابل ایشتر و در ایران کهن آناهیتا بودند. ایزدبانوی ایشتر مقتدرترین ایزد بین النهرین و الهه جنگ، باروری و در عین حال همانند ایننه خدای عشق بود. ایزدبانوی آناهیتا ایزد باروری بود .
کنیشکای کوشانی در کتیبه ای که در رباطک نوشت:

۱_ ... منجی بزرگ ، کنیشکای کوشانی ، پارسا ، دادگر ، فرمانروای مطلق ، خداوندگار
۲_ سزاوار ستایش ، که شاهی را از [الهه] نانا و همه خدایان گرفته است کسی که سال نخست را،

۳_گشود (=آغاز کرد) چنان که خدایان خشنود شدند و او فرمانی (به) یونانی صادر کرد ، سپس آن را به زبان آریایی ترجمه کرد .

با توجه به سطرهای یک و دوی متن کتیبه رباطک ( که در نخستین سال جلوس امپراتور کنیشکا حکاکی شده است ) در می یابیم که در زمان کوشانی ها جایگاه ایزد بانوی نانا از دیگر خدایان آن دوره بالاتر بوده است. ای نانا ایزد بانوی مقتدر سومری خدای قوانین آسمانی بود و آنها را از انکی خدای حکمت آسمانی گرفته بود .

در آن زمان زن برتری بزرگی نسبت به مرد داشت و آن این بود که او مانند طبیعت آفریننده بود و نوزادانی به دنیا می آورد و مرد فاقد این ویژگی بود. در آن دوران مرد هنوز پی نبرده بود که زن با کمک او باردار میشود. در چین قدیم فکر مى كرده اند كه زن توسط بزاق اژدها است كه باردار مى شود .تولد آتیس را یونانیان قدیم مولود اين واقعه میدانستند كه مادرش به روایتی يک بادام ، و به روایت دیگر يک انار خورده بود... و يا راحیل جوان ترين زن یعقوب از پیامبران بنى اسرائیل بر اثر خوردن مهر گياه يوسف را بدنیا می آورد. زرتشت بـه سبب اينكه مادرش شير مخلوط با "هما" (نام نوشابه اى كه از گیاهی به همين نام ميگرفتنـد وآنرا در جشنها و نيايش هاى باستان مى نوشيدند) را نوشـيده و قهرمـان ايرلندى بنام "كوچولن" باين علت كه مادرش كرمى را خورده بود بدنيا مي آيند.[1] بعدهامرد به این موضوع پی برد که او هم در به دنیا آمدن بچه نقش دارد.

هیچ شکی وجود نداشت که نوزادی که زن به دنیا می آورد مال خودش است اما تشخیص پدر بچه کار آسانی نبود. البته راه هایی هم برای حل این موضوع در شرایط ویژه پیدا کرده بودند. پیامبر اسلام برای تشخیص پدر بچه به شباهت ظاهری پدر احتمالی و نوزاد تکیه میکرد. صحابه ای به نام هلال بن اميه و همسرش بودند. شواهد نشان می دهد كه همسر اين مرد با صحابه ای به نام شريک بن سحما زنا كرده است، پیامبرتشخیص پدر بچه را آن را به بعد از وضع حمل همسر هلال موكول كرد و گفت:«اگر بچه چشمان سياه، باسن بزرگ و پهن، پاهایقویو باز داشت، بچه هلال است، اما اگر چشمان سياه و موی مجعد و پاهای باریک داشت، فرزند شریک است.»بچه كه به دنيا آمد همان مشخصاتیرا داشت كه از پيش برایفرزند شریک تعيين شده بود . [2]


ادامه دارد...


منابع

[1] _ زن و ... در تاریخ، سیامک ستوده، ص ۳۱۵ و ۳۱۶

[2] _مریوان حلبچه ای ، ص ۳۴۹ و ۳۵۰

شریف منصور

از کتابخانۀ:

شریف منصور

نویسنده:

شریف منصور


    منابع :

  • ..

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us