څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پارسی باستان


پارسی باستان نامی است که به سنگنوشته های شاهنشاهان هخامنشی اطلاق میشود. این زبان٬ گویش استان فارس بوده و اندک نشانه های از گویش شمالی نیز درآن وجود دارد. زبان پارسی را تنها از روی همین نوشته ها... میشناسیم.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

داکتر خانلری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us