څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اولین تمدن در افغانستان مندیگک


افغانستان آثار فراوان از دوره هاى قبل از تاريخ دارد. در مباحث گونه گون از تاريخ پنج هزار ساله افغانستان سخن به ميان مى آيد . آيا مي دانيد كه اين مطلب توسط كدام آثار و منابع ثابت شده است؟ باستان شناسان در منطقه باستانى منديگك واقع در شمال غرب شهر قندهار تحقيقات و حفارى هايى انجام دادند. در نتيجه اين تحقيقات ثابت گرديد كه سه هزار سال قبل از ميلاد جمعيت ها و باشنده گان منديگك بنياد تمدن را گذاشته بودند، كه ثبوت تاريخ پنج هزار ساله افغانستان مي باشد .
در جريان حفريات، آثار و افزار متعددى از منديگك بدست آمد كه نماينده گى از مدنيت وسيع در اين ساحه باستانى مي نمايد. ساختمان هاى باشكوه كشف گرديد كه داراى صحن بزرگ،ديوار بلند با مواضع دفاعى و اتاق هايى با سايزهاى مختلف كه نماينده گى از قصر حاكمان منديگك ومركز ادارى آن ها مي نمايد. علاوه برآن ذخيره گاه مواد غذايى خاصتاً گندم ، ظروف متنوع گلى، مسى، برونزى با داشتن اشكال زيبا، وسايل زينتى و مجسمه هاى گلى نيز در جريان كاوش ها به دست باستان شناسان فرانسوى كشف گرديده اند .
باشنده گان منديگك با مدنيتهاى مجاور روابط متقابل داشتند. از آثار كشف شده چنين بر مى آيد كه مردمان منديگك با مردمان انوونمازگاه تپه (تركمنستان) درحوزه شمال، در غرب با مردمان تپه سيالك (ايران) و در جنوب با مدنيت هرپه و موهنجودارو (هند) روابط كلتورى و اقتصادى، برقرار نموده بودند.
ساكنان اولى منديگك احتمالا 2500 سال قبل از ميلاد اين ساحه را ترك گفته اند. در مورد عوامل ترك نمودن منديگك و يا تخليه آن از باشنده گان، از جانب دانشمندان دونظر ارائه شده است. عده يى بر اين باورند كه خشكسالى هاى پى در پى و پايين رفتن آب درياى هلمند عامل مهم و بنيادى بود كه باشنده گان منديگك مجبور به ترك كردن آن شدند.
عده يى ديگر عامل ترك نمودن و تخليه كردن منديگك را جنگهاى ويرانگرى مي دانند كه مخالفين باشنده گان منديگك بر آنها پيروز شده و ساحات و محلات زيست مردمان را به آتش كشيده و آنها را مجبور به ترك خانه و كاشانه شان نموده اند.
داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

سید احمد منصور رادمهر| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us