څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مشاهیر بلخ


تاریخ نویسان کیخسرو را یکی از پیامبران باستانی حوزه بلخ میپندارند.
در سنگ نگاره کیقباد نخستین شاه کیانی بلخ ؛ در دیوار فرهیختگان بلخ در مورد (کی) آمده است:

(کی) (کاوی) (کوی) در اوستا, پهلوی و در فارسی دری به معنای دانا، آقا و پیشوا - پیشوند نامهای شاهان این دودمان بلخی است که به نام کیانی در تاریخ شهرت دارند. ازین خاندان پس از کیقباد ؛ کیکاوس، کی سیاوش ، کی خسرو ، کی لهراسب و کی گشتاسب به سلطنت رسیده اند.
حمزه اصفهانی در کتاب تاریخ پیامبران و شاهان در باره کیخسرو نوشته است: فارسیان چنین پندارند که وی پیامبر بود.او به بلخ می نشست.
داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

سید احمد منصور رادمهر| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us