څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

قلعه فریدون پادشاه پیشدادی در افغانستان


قلعه فریدون مشهور به شهر کهنه از بناها تاریخی سیستان باستان در ولایت فراه(فراه ولایتی است که در جنوب افغانستان بوده و آنرا به قهرمان اسطوره ی فرادتا نسبت میدهند) امروزی میباشد. این قلعه تماماً خاکی و خام کار شده و دارای ۹۹ برج است که از جمله چند برج آن بزرگ و بقیه کوچکتراند.

مساحت داخلی آن در حدود ۳۰۰ جریب زمین را احتوا مینماید. قدامت بنا بیش از دو هزار سال تخمین زده شده است.


این قلعه یادگار دوره فرمانروایی فریدون میباشد و در کتاب های معتبر چون شهنامه فردوسی خراسانی، تاریخ سیستان و دگر آثار آزان نامبرده شده است.

فریدون یکی از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه است(شاهنامه اول توسط دقیقی بلخی آغاز شد اما روزگار مجال تمام کردنش را نداد و عهده دار این کار عظیم و پر افتخار فردوسی طوسی شد که میتوان گفت بخش گشتاسبنامه شاهنامه مربوط دقیقی بلخی میباشد). او پادشاه پیشدادی بود که بر پایه شاهنامه فردوسی پسر آبتین و از تبار جمشید بلخی بود و با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شد و او را در کوه البرز(واقع در جنوب شهر قدیمی بلخ) زندانی کرد. سپس خود پادشاه جهان گشت.
داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

سید احمد منصور رادمهر| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us