څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نشر باستانی استوانه ی کورش فقط یک تبلیغات است


یک تاریخ دان آلمانی گنج 2500 ساله ایرانی ها که به عنوان اولین سند حقوق بشر شناخته شده است را فقط یک تبلیغات بی شرمانه خطاب کرده است.
استوانه کورش که در موزه بریتانیا نگهداری می شود یک مدرک از کورش بزرگ است که توسط امپراتوری پارس بعد از فتح بابل در سال 539 ق.م مشهور شده است.
استوانه ای با زبان میخی که جزئیاتی راجع حقوق بشر را بیان می کند، که یک کپی از این استوانه در سازمان ملل نیز نصب شده است که سمبلی است از شهرت کورش بخاطر عدالت و قانون .
اما اکنون این شهرت به وسیله یک تاریخ دان آلمانی مورد چالش قرار گرفته است، او ادعا دارد که ایالات متحده عادل و منصف نبوده، چرا که در جایی شخصی (کورش) را مقدس دانسته که مانند دیگران سران غارتگر سرزمین ها بوده است.
Klaus Gallas می گوید: ایالات متحده اشتباه بزرگی کرده است چرا که منشور کورش یک سند جعلیست. کارشناس های آلمانی مصرانه تقاضا آن را دارند که این ادعای مشهور را بی مصرف جلوه دهند.
در میان آنها پرفسور تاریخ باستان Josef Wiesehöfer این منشور را مسخره کرده و گفته فقط یک طومار تبلیغاتی است او اذعان داشته است که این منشور فقط یک مدرک مقدس شده است که توسط خود کورش که سعی داشته خود را عادل و منصف نشان دهد، ساخته شده است. پادشاه واقعی(کورش) چیزی کمتر از دیگر پادشاهان وحشی شرق نداشته است مانندXerxes (خشایارشا) ولیکن کورش باهوش تر بوده.
Tom Holland نویسنده و تاریخ دان در کتاب خود "عدالت پارس" استوانه کورش را بعنوان مدلی برای حقوق بشر محکوم کرده است. او گفته است مسلما مزخرف و مهمل است، چرا که پارس باستان خیلی جلوتر از جامعه دموکرات سوئد نبوده است و همچنین فتح یک امپراتوری بزرگ در جهان باستان بدون بی رحمی و قتل و غارت امکان پذیر نیست او (کورش) هنگام فتوحاتش چندین مرحله قتل و غارت داشته است، او همچنین اضافه کرده است که پذیرفتن ایالات متحده برای ریشه دار بودن استوانه حقوق بشر مستلزم قبول دیگر ریشه های شرقی است در حالیکه از لحاظ پیکره فلسفی کاملا غربی است. اما ایالات متحده همچنان از این استوانه به عنوان منشور حقوق بشر دفاع می کند که در سال 1971 توسط خواهر شاه ایران به سازمان ملل هدیه داده شده است ( اشاره به این موضوع دارد که اشرف پهلوی خواهر شاه ایران یک کپی ساختگی از منشور را به عنوان پیشکش تقدیم «یوتانت» دبیر شورای امنیت سازمان ملل کرد تا نسخه‌‌ای از میراث کوروش به عنوان نمادی از حقوق بشر برای همیشه در جایگاهی ویژه در مقر سازمان ملل باقی بماند ، سازمان ملل آن را به ۶ زبان رسمی سازمان منتشر کرد. مترجم)
Isabelle Broyer معاون ارشد سازمان ملل می گوید : منشور کورش بیانیه حقوق بشر است، که ضمانت نامه حقوق و سعادت بابلی ها است بعد از اینکه بابل توسط پارسیان فتح شد.
چون این طومار به همه زبان های رسمی ایالات متحده ترجمه شد است به همین دلیل باعث مشهور شدن کورش بعنوان یک قانون گذار عادل شده، کسی که آزادی از بی رحمی های حکومتها دغدغه اش بوده است. (احتمالا بزرگترین دغدغه کورش همان آزاد سازی یهودیان از اسارت بخت النصر بوده است!!!مترجم)
با وجود این همه انتقاد از استوانه کورش به نظر نمی رسد که باور مردم ایران تغییر کند چون کورش و منشورش عامل مباهات ملی این کشور است.
آقای Holland می گوید این منشور منبع بزرگ از مباهات و فخر است اما مثل خیلی چیزهای دیگر که راجع پادشاهان ایرانی گفته اند ارزشی به اندازه یک سر سوزن ندارد؟!
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

Harry de Quetteville in Berlin| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us