څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

گفتارِ ارزشمند از انسان های روشن ضمیر


سخنان بزرگان
بهترین عمل همان است که مفید باشد.
بدترین نابینایی، نابینایی قلب است.
سعادت‌مند کسی‌ست که از دیگران پند و عبرت می‌گیرد.


بدترین عذرخواهی، عذرخواهی حین فرا رسیدن مرگ است.

دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

دروغ‌گویی بزرگ‌ترین گناه است.

دوستان خود را در مواقعی که به یاری‌شان نیازمندی امتحان کن تا صحت دوستی آن‌ها بر تو معلوم گردد.

دارو و پرهیز سبب سلامت تن است. طاعت، معرفت و پرهیز از گناه نیز سبب سلامت دل است.

گفته‌اند: چون با کسی دوستی کنید. او را به خشم آر و آن گاه کسی را پنهان به او بفرست تا حدیث تو کند. اگر راز تو آشکار کند بدانی که دوستی را نشاید.

نیکویی کن با هر که توانی، اگر آن کس اهل آن نباشد، تو اهل آنی.

به هر کسی برسید ابتدا سلام کنید، پیش از سخن گفتن و دست بگیرید.

فاضل‌ترین اعمال خُلق نیکوست.

کسی را گفتند، تو را ادب که آموخت؟ گفت هیچ کس، هر چه از دیگری زشت دیدم از آن حذر کردم.

از یار بد دوری کنید، چون شری بیند آشکارا کند، چون خیری بیند بپوشد.

بیشتر خطاهای انسان اندر زبان آن‌هاست.

بر هیچ‌کس به چشم حقارت منگرید و مخندید که شاید از خود شما بهتر بود.

هر چه را بینید نیکوتر آن را به زبان آرید.

زبان را به خیر و نیکو گفتن عادت دهید.

اندر خشم صبر کنید تا فرصت یابید و توانا شد اید عفو کنید.

با دوستت آرام بیا، بسا روزی که دشمنت شود و با دشمنت آرام بیا، بسا روزی که دوستت شود.

مردن نه خوار شدن! بی‌باکی نه خود باختن!

روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو! چون به سودت شد شادی مکن و چون به زیانت گردید غم مخور، که به هر دوی آن آزمایش شوی.

عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.

شخص ستمکار و کمک کننده بر ظالم و آن که راضی به ظلم است. هر سه با هم شریک‌اند.

آرام باش خود را شهره مساز، خود را نهان‌دار که شناخته نشوی. یاد گیر تا بدانی. خموش باش تا سالم بمانی. به یاد آرید که تمام لذت‌ها تمام شدنی است و پایان ناگواری بر جای ماندنی است.

در صفت دنیا می‌گویند؛ می‌فریبد و زیان می‌رساند و می‌گذرد.

علم ادنیٰ را اعلیٰ می‌گرداند، علم از مال بهتر است، زیرا علم ترا حفظ می‌کند و مال را تو باید نگهداری!

زبان هر کس شیرین باشد دوستان او بسیار خواهند بود.

صاحب گفتار را نه بینید به خود گفتار نگاه کنید.

هیچ‌گاه به ظاهر انسان‌ها در زهد و عبادت اکتفا نکنید، ملاک سنجش شما خرد و دانش انسان‌ها باشد.

مردم را به نسبت دانش و علم آن‌ها سنجیده و به ایشان احترام بگذارید.

استواری انسان به عقل و دانایی اوست.

بهترین سرنوشت‌ها، سرنوشت آن‌های‌ست که سراغ هیچ گنجی جز گنج نیک نامی را نمی‌گیرند و سعادتی جز سعادت نامی جاودانی نمی‌شناسند

شادی‌ها و غم‌ها همه همراه زمان رهسپار دیار عدم می‌شوند.

زنده‌گی کوتاه‌ست، پس به زنده‌گی‌ات عشق بورز، خوشحال باش و لبخند بزن.

قبل از این‌که صحبت کنی گوش کن، قبل از این‌که بنویسی فکر کن، قبل از این‌که خرچ کنی درآمد داشته باش و قبل از این‌که صدمه بزنی احساس کن.

هرگاه خواستید کلمه‌ای ناخوش آیند به زبان آورید، به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم نیستند.

اولین نفری که عذرخواهی می‌کند شجاع‌ترین است. اولین نفری که می‌بخشد قوی‌ترین است و اولین نفری که فراموش می‌کند شادترین است.

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه‌اش شوخی نکن … حرمت‌ها شکسته می‌شود.

هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه‌اش خوبی نکن …. تبدیل به «وظیفه» می‌شود.

هیچ‌وقت به کسی بیشتر از جنبه‌اش عشق نورز … «بی‌ارزش» می‌شوی ….

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است. پس تا ذهنت را باز نکردی دهانت را باز نکن.

کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن.

هیچ‌کس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن.

از خصومت و جنگ افروزی جدآ پرهیز کن.

با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن.

خودخواه و متکبر مباش.

به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو.

سخن و کلام دیگران را قطع مکن.

در حضور مهمان برکسی خشم مگیر.

باادب از ادب خاموش می‌شود ولی بی‌ادب فکر می‌کند که من خاموشش کردم.

جامعه‌ای که در آن معلم از همه ارزش‌مندتر باشد مردمش با فرهنگ‌اند.

بلندترین فریاد همان اشکی‌ست که از گوشه‌های چشم، بی‌صدا جاری شود!

زبان تربیت نشده حیوان درنده است، اگر رها شود می‌گزد.

نیکی دانه‌ی است که درخت آن «همیشه بهار» است.

خشم احساسی است که باعث می‌شود که زبان‌تان سریع‌تر از عقل‌تان کار کند.

مراقب قلب‌ها باشیم. هیچ چیز آسان‌تر از قلب نمی‌شکند.

آدم‌های که روح بزرگی دارند، عقده‌های کمتری دارند.

نصیحت کن اما رسوا نکن، سرزنش کن اما جریحه‌دار نکن.

عصبانیت یعنی تنبه خود به خاطر دیگران.

کینه یعنی خوردن زهر برای کشتن دیگران.

زبان استخوانی ندارد اما آن‌قدر قوی است که بتواند قلبی را بشکند، مراقب حرف‌های ما باشیم.

دردهایت را دورت نچیین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند.

همیشه «سکوت» معنی نشانه‌ی تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه‌ی قطع امید از سطح شعور او ست.

اگر به کسی فایده نمی‌رسانی، ضرر هم مرسان.

اگر کسی را خوش نمی‌سازی، غمگین هم مکن.

اگر کسی را حمایت نمی‌کنی، تخریب هم مکن.

اگر با خوش‌بختی کسی خوش نمی‌شوی، حسادت هم مکن.

خوب را ستایش و بد را نکوهش کنید.

کسی که دیروزش را به خاطر شما فدا کرده، او را به خاطر امروز خویش نفروشید.

چشمی که بد باشد همه را مثل خود بد می‌بیند.

نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

دو چیز شما را تعریف می‌کند:

برده‌باری‌تان، وقتی هیچ چیز ندارید و نحو رفتارتان، وقتی همه چیز دارید.

ارزش مطالعه برای روح مانند اهمیت ورزش برای بدن است.


منبع: سخنان ارزشمند از هر کجا، همه کس و از هر زمانی تهیه و تقدیم گردید.
حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us