څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل بیدل رح ( زین باغ تا ستم کش نشو نما شدم)ا


با درد هـــــــــا و غصـــــــه و غم مبتلا شدم
از دوستـــــــــــان ز طرف چمن تا جدا شدم


در خاک نیستــــی چو خطِ بوریـــــــــا شدم
زین باغ تا ستـــــــــــم کش نشو نما شدم
خون گشتم آنقـــدر که به رنگ آشنا شدم

————–

عالــــــــــم ز رنگ من همه جا گلزار داشت
از عـــرش و کرسی تا فلکش افتخار داشت
افرشتــــــــــه و ملک به رخم انتظار داشت
بوی گلــــــــــــم جنون دو عالم بهار داشت
زین یک نفس هــــــزار سحر فتنه وا شدم

————–

قد شد دوتــــــــا به فصل جوانی مثال هرم
از نشه ی عــرق شده ام غرق من ز شرم
چشم بر در ی امید خسان می نشد گرم
دل دانــــــــــه ی نبود که گردد به جهد نرم
سودم کف نـــــدامت و دست آسیا شدم

————–

سر را به سجده تا که بــــر انگیخت زندگی
دل را به سینه با طپش اش بیخت زندگی
پیمــــــــان روح و تن به هم آمیخت زندگی
مشتی ز خــــاک بر سر من ریخت زندگی
آمــــــــــاجگاه ناوک تیــــــــــــر ِ قضا شدم

————–

شد عمر ها وصل به ســـراغم نمی رسد
صهبای عشق و می به ایاغم نمی رسد
ســــرو صحیح به گلبن و باغم نمی رسد
پیغام بوی گل به دمــــــــــاغم نمی رسد
آئینـــــــــــــــه دار عالم رنگ از کجا شدم

————–

در خلوت است جهــــان من و آستان من
تیــــــــــر خطا نرفت به هدف از کمان من
گوشی خـــــــــــــــرد پزیر بداند فغان من
حرفی بجز کریــــــــــــــــم ندارد زبان من
سلطان کشور طربــــــــــــم تا گدا شدم

————–

مـــــــژگان بهم زدم ز پــــــر وبال عاجزی
کبر و غـــــــــرور نیست به دنبال عاجزی
شد زندگی گـــــــذرگه ی احوال عاجزی
یارب چه دولت است کـــز اقبال عاجزی
شایستــــــه ی معاملــه ی کبریا شدم

————–

عیش دو عالمست گـــــذر از راه اعتماد
خاکِ فتـــــــاده ی که شود لایق احماد
با بیــــــــــدلان مبــــــاد کمی غیر ازدیاد
زین حیرتی که چنــد نفس فرق و اتحاد
او ساغر غنا زد و من بیـــــــــــنوا شدم

————–

صور عــــدم جبین خودش تابمن کشاد
بر تن فتاد عیبت مـــــرگ همچو گرد باد
دل از طپش فتـــــاده، شود تاکه انجماد
ناقدردان عمـــــر چو من هیچ کس مباد
بعد از وداع گل به بهــــــــار آشنا شدم

————–

محمود تاکه مجلس عشاق را شناخت
دل را به بیدل ادب اظهــــــار صاف باخت
طرح به ضم خویش به ابیــات او بداخت
بیدل به رنگ بیخبــــــــری بایدم گداخت
زیر قــــــــــدم ندیدم و طاووس پا شدم

————–

احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراتور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us