څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل رهی معیری ( نه بشاخ گل نه بر سرو چمن پیچیده ام)


تــــا به دور ِ دامن ِ آن گـــل بــــدن پیچیده ام
همچو پروانــــــــــــه به بوی یاسمن پیچیده ام


از نفس هـــــایش به معنیء سخن پیچیده ام
نه بشاخ گل نه بر ســــــــرو ِ چمن پیچیده ام
شاخــــــه ی تاکــم بگرد ِ خویشتن پیچیده ام
————-
از دل دیوانـــــه ی من شــور و افسون میرود
از دو چشم من بجای اشکهــــــــا خون میرود
در بیابـــــــان عــــــــدم لیلی ز مجنون میرود
گر چه خاموشـــــم ولی آهم به گردون میرود
دود شمع کشتـــــــــه ام در انجمن پیچیده ام
————-
غیر دیــــدار ِ تو دیدن نیست من کورم ز چشم
من ز خود رفتـــــــم بیاد تو و مخمورم ز چشم
من در آغوشم ترا خواهـــــــــم معذورم ز چشم
میدهم مستی به دلها گرچه مستورم ز چشم
بوی آغوش ِ بهــــــــــــارم در چمن پیچیده ام
————-
از غمت واسوختـــــــــــــم بر من کجا آرامشی
از گــــــــــــره ی طره ات بر دل نشد آسایشی
همچو غنچه داغ گشتم من به این لب خامشی
جای دل در سینــــــه ی صــــد پاره دارم آتشی
شعله را چون گل بدور ِ پیــــــــرهن پیچیده ام
————-
چون شـــــراب تلخ میان کوزه میجوشم رهی
از لبِ باده پرست اش بــــــاده مینوشم رهی
امپـراطور رفتــه از خود یعنی بیهوشم رهی
نــــــازک اندامی بود امشب در آغوشم رهی
همچو نیلوفــــــــر به شاخ نسترن پیچیده ام
————-

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراتور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us