څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل محمد نعیم جوهر


تــا اوج چـــرخ غلغــله برپــــا کنم کم است
جان را فــدای ســــــــرو دلآرا کنم کم است


روح و روان ســـــوی مسیحا کنم کم است
دل را غــلامِ درگـــــــــهء لیلا کنم کم است
مجنون صفت روانـــهء صحرا کنم کم است

——————
عشق تو شعــله ور شـــده است آتشین من
افتــــــــــــاده است مدعیـــان در کمین من
ای هست بودی زندگی، ایمـــان و دین من
گـــردِ غبــــــارِ راهی تــــــرا نازنین من
با نـاز عاشقـــــــــــانه دلآسا کنم کم است

——————
چشمم بخون نشستـــــه چو رنگِ حنای تو
اکسیـــــــــر و کیمیاست کفِ خاکِ پای تو
میــــــــرم بیــاد عشوه و نــاز و حیای تو
در ســـر زمیـــن عشـق به پاس وفـــای تو
خود را فــــدای نرگس شهـلا کنم کم است

——————
صــد آفـرین بـــــر دل ِ صبــــر آزمای من
این سینه رشحه رشحه شد از داغهــای من
ای دهــــــــر این بُودَ همــه راز بقای من؟
از دست رنجت ای فلک پُــــــر جفــای من
ترک جهـان و مـــــــــردم دنیا کنم کم است

——————
هستــم به نـــــــــام زنده و من سر بریده ام
چون موج اشک از ســـر ِمژگان چکیده ام
از دوستــــــــان و مدعیــــــان من بریده ام
بهـــــــــر عـــلاج زندگیء نــــــور ِدیده ام
جان را به کف گرفته و سـودا کنم کم است

——————
صبـــرم به سر رسیده از این دهر فتنه خیز
یــــا کن دوای دردم و یــــا خون من بریز
عطر امیــد را به در و درگـــــــه هم ببیز
این قلبِ خون چکانِ خود، ای خواهرِ عزیز
خـــاکِ درِ عنــــــــــــایتِ زیبا کنم کم است

——————
این طــالعِ نحس و پُــــــر از سوزِ خویشرا
این قسمتِ درد و غـــــــم افــــروز خویشرا
این آرزو ِ ناشــــــــده پیــــــــروز ِخویشرا
این بخت نابکـــار و سیــــــه روزِ خویشرا
بی آبــــــــــرو نموده و رسوا کنم کم است

——————
آتش دمَـــــد به مزرعــــــــه و گلشن رقیب
تیـــــــــغ تبـــــاهی کـاش زند گردن رقیب
تا آسمـــــان بلنـــــــــد شــود شیون رقیب
روز ِ اگـــــــر بجــــای خـودم دامن رقیب
تسلیم درد و رنج و بلا هـــــا کنم کم است

——————
صــــــــد گلشن آرزوِ گــل نو بهار خویش
بیتـــابیء وصـــلِ دلِ بیقـــــــــرار خویش
تا آسمان برم همـــــــه گرد و غبار خویش
قلبِ شکستـــــــه و جگر داغـــدار خویش
قربـــان نام پـــاک تو لیـــــلا کنم کم است

——————
تا در هوای تو نفســـــــــم تنگ گشته است
قامت شکستـــــه و کمرم چنگ گشته است
یعنــــی که زندگانی به من ننگ گشته است
بر آن دلِ که در بــــر تو سنگ گشته است
مـــــرگ از خدای خویش تمنا کنم کم است

——————
محمــود اوفتــــــاده بــه آه و ثنــــــــای تو
در خاطـــــرش نظـــاره و لب خند های تو
گوشِ دلش پُـــــر است ز نقــــد و نوای تو
صد بــار اگر که “جوهـر” یوسف نمای تو
زندانیش به امــــــــــر زلیخــا کنم کم است

——————

بامداد ۱۷ حمل ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

که برابر میشود به ۰۶ اپریل ۲۰۱۳ میلادی

احمد محمود امپراطور

افغانستان

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us