څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل خود شاعر


انصــــاف نیست این که مرا سر گران کنی
جســــــم مـــــرا به درد و الم ترجمان کنی

محتــاج بــــــــاده بــــــر در پیر مغان کنی
ناکــرده کار خود تو چـــــــرا امتحان کنی
رســـوا به پیش مــــردم و اهل جهان کنی
——–
بـاور بـکن کــه از دل و جان دوستدارمت
در پیش خــود عیـــان و نهـان دوستدارمت
آنچه نــکویی است به همـــان دوستدارمت
سوگنـــــد میخــورم به قــرآن دوستدارمت
شــــرط وفـــــــا نباشدی رنگم خزان کنی
——-
گو بهـــــر من که بهتـر ِ از من تو دیده ای
در عاشقـــــی و عشق چنین سر سپرده ای
پاس ِ وفـــــا و دوستـــی با جان خریده ای
پس اعتــــــــراف کن تو عزیـــزم ندیده ای
اشک دو دیـــــده ام تو چــرا ارغوان کنی
———-
روزیکه تیــــــــر عشق تو بر دل نشانه شد
نــام نکویــــــی تو به زبـــــــــانم ترانه شد
مرگـــم دگر خیـــال و محــــال و فسانه شد
عمــــــــــر ابــــد نصیب من و جاودانه شد
تیـــــغ اجل ز بهر چه بر من فســــان کنی
———–
بر حـــــال قلب من نظــری کن تو گاه گاه
عصیانــــــــگرم رهایی بدهـــــم تو از گناه
می سوزدی رشتـــــــــه ی جانم ز سوز آه
دستــــــــــم بگیر و دور کن از طالع سیاه
گر دیـــــــر شد عزیــــز دل من زیان کنی
————
باشــی تو زنـده گیء من و دارمت ضرور
از این سیــــــــاهی ها بکشــانم بسوی نور
دیـــــگر توان نیست که باشــــم ز تو بدور
دستـــــــــــم بگیر و از پل همت بده عبور
شایستــــه نیست قلب مرا خون چکان کنی
————

باغ و بهـار و زنده گی و ســــــرو ناز من
عشق من و امیــــــد من و سوز و ساز من
ابـــــــــرو توست قبلــــه برای نمــــاز من
شیــــــرین زبان نیمـــــه شب و نینواز من
محمــود را کنـــار خودت نــــو جوان کنی
———–
دوشنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۱۵ اپریل ۲۰۱۳ میلادی
ســـــــــرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراتور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us