څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل لسان الغیب حافظ شیرازی رح


ز هـــوس پــــــا بــریده ام که مپرس

بـــه رهـــــت آرمیـــــده ام که مپرس

جای اشک خون چکیده ام که مپرس

درد عشقــــــی کشـــیده ام که مپرس

زهــــــر هجری چشیده ام که مپرس

—————-

کی ز عشقــــــی تو می شوم بیـزار

نه گزینـــــــم بـــــه خویش راه فرار

چــار فصل تـو است تــــــــازه بهار

گشتــــه ام در جهان و آخــــــر کار

دلبــــــــــری برگـــزیده ام که مپرس

—————-

این جهان است جهــــــان مختصرش

هستی و کائینـــــــــــــــات از هنرش

قطره انـدر صــــــــدف شود گهرش

آنچنـــــــــــان در هـوای خاک درش

میــــــــــــرود آب دیده ام که مپرس

—————-

زد جنون بر سرم شــــــــدم مدهوش

عالمی دیــــــــــده ام خطوط و نقوش

بدلم صــــــد تلاطـم و صـــــد جوش

من بگوش خود از دهـــــــانش دوش

سخنـــــــــــان شنیـــــده ام که مپرس

—————-

غیــــــر او هیچ کس مجوی و مپوی

زخم ها را ست مرهـــــــم و داروی

نیست باکــــــی ز دشمن و ز عدوی

سوی من لب چه میگزی که مگوی

لب لعــــــــــــلی گزیده ام که مپرس

—————

چه زنــــــم لاف و خودنمایی خویش

بارگاهــــــــی کجــا، کجـــایی خویش

شب ازان سجـــده ی ریـــایی خویش

بی تو در کلبــــــــه ی گدایی خویش

رنج هــــــــــای کشـیده ام که مپرس

—————-

محمود اینجـا به بست نامـــــه عشق

از کـــــلامت گــــرفت مثـــابه عشق

مـــا کجـــــــــــــایم و آســـتانه عشق

همچــو حافظ غــــریب در ره عشق

به مقــــــــــامی رسـیده ام که مپرس

—————

شنبه ۰۹ قوس ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

که برابر میشود به ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ میلادی

ســــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us