څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل: حُسنیـَـه عثماندلـم به غصــه گره خورده زیر ِ آوار است
هـــــوای نشو نمـــــا را خزان پدیدار است

نفس به سینــــــه ی من تنگنای آزار است
مرا چه میشود امــروز حال من زار است
گلوی خفـــــه ِمن رفتــه در دَمی دار است
—————–
نشد ز تو دگـر احـــوال و نه سر و درکی
بسوخت آتش عشقت مــــرا چو شاهپرکی
تعــــاشی است بچشم و، بفـکر هوشپرکی
ز ناامیـــدی دیــــدار تو به هــــــر سرکی
صدای چرخش ارابــــــه ها عـزادار است
—————
چو سرو سر بفلک است و، لیک پا به گلم
نمانده نشه و مستی به ساغــــــــر و به ملم
ز نام توست به دیوان و دفتـــــــر و سجلم
مــرا چـه میشود اینبـــــار ای عزیــــز دلم
که جاده های غمـــــم سایــــه سپیدار است
—————–
نمــــــــای نقش قــدت را به دیده دوخته ام
به هـــر کجا شمعِ عشق تو بــر فروخته ام
بجان و،دیده و، دل در رهی تو،توخته ام
ز آتش تـب لب هـــــــــــای داغ سوخته ام
درخت سوگ جــدایی همیشه پر بار است
—————–
من از تراوشِ هجـــران و عشق می گویم
به هـرکجا که بُــوَد عشق، عشق می پویم
مبـر تو نـــام ز” محمود” نالــــه می رویم
برای گریــــه ی بغضم بهانــــه می جویم
که روز روشن شهــرم دگر شب تار است
———————
سه شنبــه ۱۲ قوس ۱۳۹۲ هجــری آفتــابی
که برابر میشود به ۰۳ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی
ســــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان


احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us