څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل ابوالقاسم لاهوتی


مخمس: بر غزل: ابوالقــــاسم لاهوتی

جهــــــــد کن ای هموطن وامانده گی در کار نیست
از هیـــــــــــــولای جهـان ترسنده گی در کار نیست

کـم نــــــــــــگردد همت ات بازنده گی در کار نیست
زنده گی آخـــــــر ســـــــرآید بنده گی در کار نیست
بنده گی گـــــــر شرط باشد زنده گی در کار نیست
———–
بیم استبـــــــــــــــداد اگر آیــــــد تو بی تمکین مشو
از بر ِ یک لقمــــــــه نــــان بی دین و بی آیین مشو
چند روزی صبـــــــر کن افســــــــرده و غمگین مشو
گر فشــــــــار دشمنــــان آب ات کند مسکین مشو
مرد باش ای خسته دل شرمنده گی در کار نیست
———-
با بد اندیشــان مشو همـــــــــــــراه و از آنهـــــــا ببُر
از برای انقــــــــــــــــلاب عشق جـــــــــان و دل سپُر
شهـــــــد احسان خسان را طعــــم باشد همچو مُر
با حقـــــارت گـــــــــــــر به بارد بر ســـــــرت باران دُر
آسمان را گـو بــــــــــــــــرو بارنده گی در کار نیست
—————
از شــــرار ظلم اگـــــــــــــــر صاحب بمال و جا شوی
یا به بدنامی بهــــــــــــــــر جا شهره ی فــردا شوی
این نمی ارزد که بی مقــــــــــــــــدار سر تا پا شوی
گـــــــر کـه با وابستــــــــــــــگی داری این دنیا شوی
دورش افــــــکن اینچنین دارنــــده گی در کار نیست
—————
سبــــــــزه زاران است هــــــــــــر جا آبروی گلشنت
پیش تیـــغ ناکسان خـــــــــــــم می نسازی گردنت
هر کجــــــــا باشد تــــــــــــرا سرمـــــایه عزم آهنت
گر به شرط پای بوســـــی ســــــــــــر بماند در تنت
جان ده و رد کن که ســــر افکنده گی در کار نیست
————
اینچنین اندیشـــــــــــه در ” محمود ” از اقبال اوست
پاس نامــــــوس ادب پـــــــــــــــرورده ی اقوال اوست
هر کجـــا باشد خردمنـــــــــــــد در خور اجلال اوست
زنــــــده گی آزادی انســـــــــــــان و استقلال اوست
بهـــــــــر آزادی جــــــــدل کن بنده گی در کار نیست
—————-
دوشنبه دوم جــــدی ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر می شود به ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی
ســـــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us