څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

موضوع انتقال قدرت


موضوع انتقال قدرت

نوشته ی محمد اسماعیل یون

برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی

یادآوری:

اين مقاله در شماره هاي 37 - 38 نشريه ي «وفا» (مورخ 9 اسد 1375 ش)، با نام مستعار «نيازي»، به نشر رسيده است.

***

چهار سال مي شود كه بر سر انتقال قدرت در كابل، همه با وضع دشوار و دردآوری روبه رو شده اند. جنگ ها صورت می گیرند، كشتار ها شده اند، جرگه ها می شوند، بحث، دسيسه و معامله می شود، از جلال آباد تا كابل، از كابل تا پشاور و حتي تا كعبه ي شريف؛ پيمان ها بستند، سوگند ها خوردند، دستان خویش را روي قرآن گذاشتند، ولي همه را يكي پي ديگر، مدفون می کنند.

آرزو هاي ملت، خواسته ها،‌ قهرماني ها و داشته هاي باقي مانده ي معنوي و مادي مردم، به آبدات، خاك و فراموشي مبدل شده اند. از حیث معنی، تمام زيان ها، ناشي از تاكيد زمامداران كابل براي باقي ماندن در قدرت و تلاش مخالفان آنان براي سرنگوني این حکومت اند.

به مفهوم دیگر، حكومت افغانستان در هشتم ماه ثور سال 1371 شمسی به اثر دسيسه اي كه زمامداران دولتی نيز عضو آن بودند، از هم پاشيد. بنابراین، میان جناح های مختلف تقسیم می شود. در اين ميان سهم مسوولان فعلی، قابل يادآوري است. پله ي آنان سنگين می باشد؛ زيرا به نام «دولت» مسمی است. به همين گونه، بانكنوت هاي افغاني چاپ روسيه كه ساير «حكومات جناحی» از آن ها بي بهره اند، این «نعمت» را شامل حال «دولت» می سازند.

زمامداران به این نظر بودند تا از راه هاي قانوني و غير قانوني، به زور سلاح و ارز بدون پشتوانه، مخالفان خویش را زودتر از ميان ببرند. به این اساس، هرگونه اداره اي كه بعداً بماند، بدون مخالف می ماند و ملت نیز با عمل انجام شده روبه رو می شود؛ اما چنين نشد.

به اثر مخالفت ها، رژیم ناتوان و توام با آن، حيثيت سياسي اش پايان می يابد. مخالفان نو و تازه دم به ميان آمدند (طالبان)، اما پيش از آن كه ضربه ي شان به زمامداران برسد، آنان را مجبور به قبول استعفا می کنند؛ اما حکومت کابل، به بهانه ی اين تاریخ و آن تاريخ، اين روز و آن روز، طفره می رود. در واقع، زمامداران کابل، نه استعفا مي دهند، نه آماده اند و نه هم توان استعفا را دارند.

اكنون به این مي آيم كه آيا زمامداران کنونی، لذایذ و گنجينه های دولتی را براي ديگران رها می کنند؟ وقتی به شخصيت زمامداران کابل مي نگريم، كاستي هاي فزونی به چشم مي آيند. يكي اين كه از حیث فكري و روحي، به حدي نیستند که كرسي را پایین تر از شخصيت خويش بشمارند. آنان مهياي هرگونه مُهر اند تا در قدرت باقي بمانند؛‌ زيرا از اقشار بسيار پايين جامعه اند. به این دلیل، كساني كه غريزه ی محروميت اقتصادي داشته باشند، آيا خزائنی را كه روي آن نشسته اند، براي مردم خواهند گذاشت؟

باوجود بدنامی و توهينی كه بر اثر غصب قدرت، نصيب غاصبان شده است، بازهم خم به ابرو نمي آورند: «آب كه از سر گذشت، چه يك نيزه، چه ده نيزه ... .» افزون بر اين، چيزي كه در باور های زمامداران ثابت مي شود و بر ضد منافع مردم و باعث نفرت مي باشد، تعصب و كينه در برابر تبار بزرگ كشور است.

افرادی که در اطراف مسوولان گردآمده اند، تمام آنان زنده گي و مفاد خويش را در جنگ مي بينند؛ زيرا نه قانوني وجود دارد، نه پارلمانی، نه پرسشي و نه هم ارزيابي.

مسوولي در افغانستان بانك، حساب ويژه گشوده است (9000). اين حساب، منحصر به وی است. صورت مصرف آن آشكار نيست. ماه هايی آمده اند كه تنها از اين حساب، از ده هزار ميليون تا پانزده هزار ميليون افغاني را براي افراد مختلف سپرده اند. مسوول ديگر در جای دیگری براي خودش پادشاهي درست کرده است. اختياردار واقعي پول، اوست. پول ها از مسكو به ميدان هوايي بگرام مي آيند و آنان هرچه دل شان بخواهد می گیرند. اگر به موردي در كابل نياز باشد، به آن جا نیز مي فرستند. آنان صلاحيت تقسيمات بيشتر پول را هم دارند. اگر دقيق شويم،‌ هيچ فردي در هيچ كشوري، صلاحيت تقسيم چنين پول هایی را ندارد. به این دلیل، چه گونه از روی خزائن بُلند شوند؟

از حیث منطق، راه حل، يك اصل انساني است. در حالی که زمامداران ظاهراً از صلح بحث می کنند، اما در باطن، حرف ديگر است. بعضی مسوولان، در حالی که مایل به ترک قدرت غیر مشروع نیستند، به دلیل نزاكت هاي سياسي، روی خوش نشان می دهند. اگر به واقعيت توجه کنیم، آگاه می شویم که حکومت کنونی با صلح و گفت و گو، ساقط نمی شود، اما عوامل مختلفی وجود دارند که از آن جمله، فقط توقف چاپ بانكنوت هاي بي پشتوانه ي افغاني در روسيه نیز می تواند باعث سرنگونی دولت کنونی شود.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

محمد اسماعیل یون| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us