څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اینجا دلـم گرفته و دلــگیر می زنند


اینجا دلـــــم گرفتـــــه و دلــگیر می زنند
اینجا به عشق وعاطفه شمشیر می زنند
اینجا روال در بــــدری در شـــگفتن است
اینجا شگون هـــــر چه به تقـدیر می زنند
اینجا گـــــره ز کــــار گشـــودن خطــا بُوَد
اینجا گلو بـه زخمـــــه و زنجیـــر می زنند
اینجا طبیب نیست کنـــــد التیـــام کس
اینجا به زخم هـــا نمک و سیر می زنند
اینجا هـــــــزار کـــار غلـط را ندیدن است
اینجا شـــرف به پایه ای تشــویر می زنند
اینجا هر آنچه نیستی آن می کنند خطاب
اینجا فسانـــــه های بــم و زیــر می زنند
اینجا شکوه و دبدبــــه از فقــر بدتر است
اینجا به خلق طعنــــه و تحقیـــر می زنند
اینجا تـــردد گِلـــــه است و فغـــــان و آه
اینجا به آسمــــان خــــدا تیــــر می زنند
اینجا ز دین سخن نتــــوانی به لب بــری
اینجا ز جهــــل دست به تکفیــر می زنند
اینجا تلاش و با همـــی هرگز بکار نیست
اینجا به سعی و همـدلی تاخیر می زنند
اینجا خـــــدا یاد نــــگردد به ســال و ماه
اینجا زیـــارت است و دمی پیــر می زنند
اینجا سیاه است از دل و تا دیده ها همه
اینجا گنــــه به رنگ و رخ شیــر می زنند
اینجا ز واژه های نیــــــــکو کی بلب برند
اینجا جفنگ و یـــــاوه به تصدیر می زنند
اینجا نفس کشیــــدن اخلاق ماتم است
اینجا به نور و روشنـــــی تکدیر می زنند
اینجا ز آبــــــــرو نکنند یــــاد هیـــچ گاه
اینجا سخـن ز آلــتِ تذکیـــــــر می زنند
اینجا به بی ادب شـــدگان وصف میکنند
اینجا کلامی نعــــره و تقــــریر می زنند
اینجا ستمـگر از پدر و مادر هم نیکوست
اینجا فـــریب و تهمت و تذویــر می زنند
اینجا ترانـــــه های خرد خاک می شوند
اینجا به بد روش شده تعــــذیر می زنند
اینجا به عیــــب پوشی ندارند بـــــاوری
اینجا خطـــا به ای ای و تشهیر می زنند
اینجا مکان بـــود و بقـــــا نیست تا ابـــد
اینجا به سر پناه همـــــه تجـیر می زنند
اینجا ز دست دغدغــــــه و شور و ماجرا
محمود را به نالــــه ای شبگیر می زنند
------------------------------------
شنبـــــه 30 حمــل 1393 هجـری آفتابی
که برابر میشود به 19 اپریل 2014 میلادی
ســــرودم
احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us