څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

قرض از همسايه


قرض از همسايه


باحقارت گر بيارد بر سرت باران دُر

آسمان را گو : برو بارندگي دركار نيست!


لاهوتي


از بد آوري زمانه و بي حيايي همسايه امروز دولت ما محتاج وارد كردن ( واژگان فارسي ) شده است !

امروز هيات فرهنگي دولت به بهانه نشست مشترك فرهنگي از مهمانداري (دفتر استراتژيك مطالعات استراتژيك افغانستان !!! ) در تهران به خانه همسايه بساط ( مسخره ترين تبادله فرهنگي ) روزگار را بر پا كردند و مشتاقانه پاي نطق فخر فروشي و عشوه گري حداد عادل ريس ( فرهنگستان ايران ) نشستند ، و با خجالت زدگي و شرمندگي كامل آبرووحيثيت فرهنگي كشور را در سفره عالي جنابان همسايه گذاشتند و جناب "حداد عادل "نيز با بي حيايي كامل إظهار داشت كه : فرهنگستان ايران حاضر است كه حالا شما زحمت سفر بجان خريده ايد و از فقر واژگان فارسي !!! مكاتب شما به مشكل گرفتار شده است ( اين فرهنگستان اماده است كه ٥٥ هزار معادل واژه هاي فارسي را به دولت شما بدهد تا آموزش زبان فارسي در مكاتب شما راحت تَر شود ) !!!

يكي با فرهنگ ما دراين نشست استراتژيك به اجازه نداد تا بگويد : همسايه حساب به دينار وبخشش به خروار . شما اول تاريخ ادبيات و مفاخر ادبي وفرهنگي خودرا از خاك ما جدا سأزيد كه نسل امروز وفرداي شما هنوز گمشده هاي ادبي شانرا از ادرس ما ميگيرد و در پهلوي هويت فرهنگي خود ميگذارد و شما اول آثار به سرقت رفته را از صندوق هاي زرين كتابخانه هاي تان پاك كنيد و تاريخ تانرا در مرز هاي خود جستجو كنيد كه مردم افتخار زده تان دنبال ان از خواب توهم هويت به بيداري واقيعت بر گردد ، بعد براي ما تحفه ساخته شده تانرا پيشكش كنيد و فارسي گفتن و فارسي خواندن ونوشتن را به ما گوشزد كنيد ، تا مردم ما كه سالها خانه را خانه گفته اند نه " خونه " و نان را نان گفته اند نه " نُون " و مادر را مادر گفته اند نه " مامان " و ... و تا ما به مردم خود كه قرنها زبان نوشتاري و گفتاري شان يكي بوده و واژه ها و كلمه هاي اين زبان را همچون دُر يگانه به يگانگي أصل و ريشه اش نگهداشته است ، بگويم كه بعد از اين سخاوت همسايه چنين است كه آموزش زبان اصلي ومادري را ما تا حالا در اين سرزمين به بيراهه برده ايم وپنداشته ايم و اين زبان از ان إيراني بوده كه حالا بايد چون آنها تكلم كنيم .

به ياد آن سرقت وتوطئه ثبت آثار مولانا جلاالدين بلخي افتادم كه همسايه چه زيركانه در تباني با تركيه ميخواستند آنرا در سازمان يونسكو بنام خود شان ثبت كنند ، وإيران بخوبي ميدانست كه مردم ودولت تركيه سالهاست كه با زبان فارسي خداحافظي كرده وفردا ادعاي شراكت در ميراث ندارد و آنچه مي ماند سهم كل همسايه است كه بنامش ذخيره ميشود و امروز هم اين حركت حداد عادل در چنين طرح و تبليغات رسانه اي ان بوي همان انگيزه را ميدهد كه از هر راهي بدنبال تصاحب وانحصار است تا به مشاركت گذاشتن دستاورد هاي فرهنگي .

رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوى| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us