څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نوروز


نوروز


نوروز و موسوم رويش نعمت هاي زمين و جوانه زدن اميد وشادماني را در دلهاي همه دوستان تبريك وخجسته گفته و زندگي تانرا بهاري ميخواهم .

وازاين طريق نوروز وسال پراميد و سعادت را براي همه هموطنانم آرزو ميكنم


پيام تبريكي

" اميد "

موسوم بهار است به پيشواز ياران با دسته گُل امده ام

شيندم زمزمه بلبلان در بوستان با قصه بلبل امده ام

زمستان رفت و موسوم بهار امد، مبارك وخجسته بادا

زبهرعطر تن ومجلس دوستان با ميوه سنبل امده ام

بدستي پسته سمنگان وجلغوزه پكتيا وانار قندهارش

بدستي دوتار هرات ز مزارش با لاله هاي مقبول امده ام

سوغات زيبا ز خامك دوزي غزنه و لعل وجواهر بدخشانش

با رباب و تنبور ودمبوره و ترانه هاي پر تامل امده ام

از مزارتا ننگرهار و باميانش دشت وسبزه به انتظار تان

به ديدار ميله گُل سرخ و بزكشي رسم معمول

امده ام

نيكو دار رسم افراشتن جٓنده و باور هاي خير نوروزيش

به نيت ختم جدال و آشوب موطن به ره معقول امده ام

علوي

رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوى| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us