څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

بيائيد باهم پُل بزنيم


بيائيد باهم پُل بزنيم

گر ايماق و قزلباشيم وگر پشه اي و هندو تباريم
پُل برنيم
بر فاصله هاي تباري و دياري و گر ترك تباريم
پُل بزنيم
پشتون وتاجيك وهزاره را نباشد خصم جان ودل همديگر
گر زهر نژاد ورنگ وباور به هر دياريم باهم بيا پُل بزنيم
اين وطن كشمير هر زنده دل مانده و كنده زين ديار است
غبار روزگار تلخ بركنيم زچهره هاوگُل شادي بر كآكل زنيم
خصم خوب وبد ندارد در ذات خويش هر كي باشد

بذرخصومت برچينيم وبر يكديگر حرف منطق وتحمل بزنيم
قلب زنده آسيا را كرديم گرفتار صد مرض خود ساخته
تا فرصت وصل است حرف ازدرمان و عمل به تعقل بزنيم
نه بام دنيا ديگر ز پرواز كركس هاي لاشخور امان دارد
جلال و نوربند جنوب را بستري ز فرهنگ وتجمل بزنيم
باستان بدستان ما مهجور روزگار فتنه هاي ديگر است
حيله همسايه را با تدبر ، برايش تعبير شنگول ومنگل بزنيم
ظلمت باميان را نباشد سزاوار نام وفخرش به جهان

چراغ روشنايي بر درخانه وبوسه مهر با ترانه بلبل بزنيم

كابل اش چراغان باد، شب وروز پُر غرورش تا قندهار
نگين افتخار لعل وجواهرش نشان زينت درهمه پُل بزنيم
از دره پنجشير تا خَيْبَر و شيبر وسالنگ و كوه سارانش
خط صلح و مهر را هفت اورنگ به عطر خُتن و سنبل بزنيم
بنازيم به بيهقي و سراج و مولاناي شيرين سخن اش

قرائت تازه ز تاريخ و تمدن پرآوازه اين ديار پُر تجمل بزنيم

علوي
رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوى| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us