څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مادر شرمنده ام


مادر!از اين جماعت افسارگيخسته شرمنده ام
مادر ازين سرنوشت ننگ و پُر فتنه شرمنده ام
به كدامين احساس و واژه گويم روز ات مبارك
از مادران بفراق فرزندان ماتم گرفته شرمنده ام
درهر كجاي اين وطن مادران خون گريه كند
از يتيمان بي پيام وداغ مادر ديده شرمنده ام
هر روز محفل جماعت گستاخ رنگين ترميشود
از شمارهديه هاي گرفته وبجا مانده شرمنده ام
گر روزي به تمدن اين خاك گذري كند شهريار
از پهن فرش سرخ زير پاي ديوانه شرمنده ام
واژه هاي قاتل و جنايت وغارت شدمعني فخر
از همه فخر فروشان نقاب بسته شرمنده ام
محفلها همه بوي خون و فتنه است بجان هم
ازين جنگ پيوسته و بقران بسته شرمنده ام
فرزندان اين وطن بي داغ و بي امان نيست
از نهگبانان دست پرورده بيگانه شرمنده ام
نه مادري كه داغ فرزند وفرزندي داغ مادرندارد
ازاين همه سوگواران جگر سوخته شرمنده ام
ازشرم نامردان ديو صفت مادران سلاح بدوش
از گهواره داران ، به جبهه جنگ رفته شرمنده ام
چه ميتوان گفت روز مادر به مادران سوگوار
ويا قربانيان هزاران يتيم بجامانده شرمنده ام
سخن گفتن را ديگر نباشد فريادرسي به تاكي ؟
زتحقير اين ملت پُرادعاي بخواب رفته شرمنده ام
رضا علوي
رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا - علوى| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us