څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

میراث فرهنگیکشورعزیزما افغانستان دارای فرهنگی غنی وپرباراست ، کشوری که بزرگترین مفسران کلام خدا چون خداوندگار بلخ ، مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه عبدالله انصاری ، مولاناجامی، ابوسعید ابوالخیر، سنائی غزنوی و برجسته ترین هنرمندان همچون مانی ثانی استاد کمال الدین بهزاد وصدها هنرمند وسخنوران بزرگ را به حوزه ی ادب و فرهنگ و فلسفه و کلام نجوم تا شعر و نقاشی و معماری و مجسمه سازی و پیکرتراشی و خط و تذهیب و پهنه معارف بشری عرضه داشته است ٠

همینطوردانشمندان و هنرمندان بیشماری که درسده های پیش از اسلام نیز آثارچشم نواز و تأمل برانگیزی از خود به یادگار گذاشته اند، آثاری نفیس و ارزنده یی که نشان از نهایت ذوق وهنر دارند و چشم ها را مجذوب خود میکنند. میراث فرهنگی یعنی هویت یک ملت ، بنابر این بی توجهی و کم بها دادن به آن یعنی ملتی را بیهویت کردن و ا ز ریشه هایش دور داشتن و بکلام دیگر آینده را برهیچ بنا کردن است ٠

هریک ازاین آثارگرانبها وعزیز و ارزنده از کتاب گرفته تا ابزار زندگی و بناهای تاریخی که بصورتهای مختلف به این نسل رسیده میراث گرانبهایی است که نسل حاضر باید آنرا حفظ کند و به آیندگان بسپارد زیرا رمز و راز تداوم ملت ما در آنهاست، هویت ما هستند، گذشته و آینده ما در آن خوانده میشود، شناسنامۀ ماهستند٠ اما متاًسفانه باین لعل های گرانبها و صاحبان اندیشه یی که این آثار دست آورد آنهاست چندانکه باید، ارج گذاشته نمی شود ، بلکه بسیاری از این میراث گذشتگان مان که با خون دل فراهم آمده ، مورد چپاول و دستبرد ناجوانمردانه باند های رهزن و بی فرهنگ و بیهویت وبی ریشه قرارگرفته بموزه های جهان بفروش رسیده و یا بوسیله رژیم های واپسگرای قرون وسطایی متعصب و مستبد، تخریب و نابـود گردیـده اند که آنجمله تخریب مجسمۀ بودا و سایر آثار باستانی ، غارت اشیای عتیقه توسط قاچاقچیان و ده ها خبردیگر دل دوستداران میراث فرهنگی را نشانه رفته و زخمی برزخم های دیگرافزوده است اینکه چرا برخی از این فرزندان ناخلف حتی سنگ های قبر مزار پدران ما را نیزنابود وهویتمان را مخدوش میسازند، داستانی است پر از آب چشم که نه تنها از دیدگاه موازین حقوقی و اجتماعی بلکه از دیدگاه اصالت مذهبی نیزیکی از نامشروع ترین و غیر انسانی ترین عملی است که نه تنها ازبابت نادانی است بلکه در موارد زیادی عمدی بودن آن بوضوح مشاهده میشود چنانچه تخریب مجسمه بودا در بامیان نمونه آشکارآن است . واقعا اندوهی سنگین تر از این درجهان وجود ندارد که ملتی را با ریشه هایش جدا میسازند و ارزشها و میراث های فرهنگی آنرا درغبارنسیان مدفون میسازند تا آنچه خود دارند از بیگانه تمنا کنند٠

واما رژیم بر قرار فعلی که همواره ازحفظ وحراست میراث فرهنگی کشوردم میزند چرا طی اینهمه سال ها با بی توجهی ونامهربانی با آن برخورد کرده است؟

آیا فقط حاصل بیعلاقگی ونتیجه عدم تحرک ودلسوزی است؟ یا بقول معروف : حاکمان شهری اند که دروازه بانش سهل انگار، حاکمش تجار سیاسی ، مردمش نا آگاه و فرهنگش در استثمار است ؟

ما اگربه واقع میخواهیم حافظ ونگهبان میراث گذشتگان خود باشیم ، شرط اول قدم آنست که آگاهی از چگونه نگاه داشتن را در ذهن بکاریم وعشقش را در قلب بپروانیم و از دقایق تاریخ و فرهنگ و ظرائف روح جامعه خود بدرستی آگاه باشیم و برای گسترش ریشه های فرهنگی خود تلاش کنیم تا نسلهای آینده کشورهویت خود را باز شناسند و از خود بیگانه نگردند. امروزه تنها درکشورهای کوچکی مثل هالند و سویس و اطریش و مانند اینها که تاریخی چندان غنی هم ندارند بیش از هزار موزیم مشغول بکار بوده وسالانه ملیون ها نفر از موزه ها ی آنان دیدن می کنند. همچنا ن کشورهای بزرگتر نظیرفرانسه و ایتالیا و انگلیس از این حیث وضعی کاملا متفاوت داشته حفظ آثار تاریخی و آفرینش های فرهنگی و توجه و احترام به مشاهیر فرهنگی و آنچه از آنان بیادگارمانده از نان شب هم واجب ترشده است ٠

این مراکز فرهنگی نتنها وسیله یی برای گرد آوری، حفظ، ارائه یا قابل دسترس ساختن فرهنگ و علوم از گذشته دور و نزدیک که از نظر فرهنگی اهمیت زیاد دارند ـ میباشند، بلکه درزندگی فرهنگی امروز و آینده مردم خویش نیز سهم دارند ، آنها مشاهیر، معاریف و پدید آورندگان میراث فرهنگی خود را چنان ارج میگذارند و آثار شانرا باشکوه و چشم نوازعرضه میکنند که کور ذوق ترین آدمی را نیز بطرب وامیدارند و از جانبی منافع سرشاری نیز از این راه عاید این کشورها میگردد ٠اکنون بپرسید وببینید که مسؤولین و نگهبانان رسمی میراثهای فرهنگی و آثار تاریخی ما چه میکنند ؟

هرقدرسعی کردم تعریفی جز : (مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان) برای آقایان نیافتم ، انگارچاره یی نیست جز زار گریستن برای تاریخ و باز ماندگانش . مگر شما تعریف دیگری سراغ دارید ؟؟؟

صالحه واهب واصل

از کتابخانۀ:

صالحه واهب واصل

نویسنده:

زلمی رمی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us