څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ورزشکاران و تفریح سازان


ورزشکاران و تفریح سازان

مصطفی «عمرزی»

ورزش خشنی به نام «فری فایت» که در آن، تمام انواع ضربه رسمیت دارد، با خصوصیت پرخاشگری و ستیزه جویی مردم ما، به مزاج اجتماعی رسیده است. در این رشته، جوانان زیاد افغان، به بی نهایت خشونت می رسند. قهرمانی های آنان، به سطح جهانی، خبرساز شده اند.

رشته های بهم پیوسته ای وجود دارند که از ورزش تا تفرج، فرهنگ هایی را معرفی می کنند که شاید با خوانش این مقاله، غافلگیر شوید؛ ورزش فری فایت، شاید جزو مجموعه ی فرهنگ های تفریح ساز نیز باشد که در سوی دیگر آن، مهرویان پورن استار، مصروف ایجاد سرگرمی های دیگر اند. رابطه این این دو ظاهراً تضاد، به حل محلولی می رسد که می بینیم در طرف دیگر، آب سرد کارنامه ی ورزشکاران تفریح ساز، از گرما و خشونت بیش از حد لت خوردن و لت کردن می کاهد.

دقت غیر معمول، مستلزم صرف انرژی بیشتر است، اما همیشه با حُسن آگاهی و مهارت های زیادی به همراه می شود. در به دنبال تفحصاتی که کوشیده ام احاطه ی دگم، کلیشه و ملال آور باور های فرهنگی و تاریخی را بشکنند، وارد فضای تفریح سازان شدم. ماجرای جنایی دختری از ماهرویان تفریح ساز، در خط موازی، سر به میدان فری فایت رساند. از کشف این خبر، اخبار زیادی وصول شدند که بر اساس کلیشه های دولتی، ماجرا های «واصله» ی دنیای مجازی اند.

دختری با نام مستعار و مختصر «کریستی مک» در سراسر دنیای مجازی، از خشونت شکایت می کند. ظاهراً کمالات صوری این سیاه سر، کاربر را به ترحم نیاورده و حسب معمول فعالیت های خودش، او را به اندازه ی مصدوم می سازد که حالا خبرش به افغانستان رسید.

دوست دختر ورزشکار معروف به «War machine» (ماشین جنگ) از او در محکمه شکایت می کند که ظاهراً به خدمات تفریحی او ارج نگذاشته است. در دنیای محرومیت های جنسی ما، من نیز از ماشین جنگ متنفر شدم؛ زیرا در محیط جنگ زده ی ما، این حس طبیعی می باشد. این فلاکت زده که بر اثر ورزش جنگ، از لطایف و نرمش ها محظوظ نمی شود، سیاه سری را لت و کوب کرده است که در میان پورن استار ها، به سطح «سوپر استار»، رسیده است. تماشای طرف های محاکمه، اما مرا غافل نساخت که حداقل از کمالات صوری کریستی مک، باخبر شوم. دوام این تماشا، بدون شک با بلند رفتن حرارت بدن، به عرف شکنی و سنت شکنی های معمول ما می انجامید. برای پرهیز از فشار بلند، بار دیگر به ماشین جنگ، لعنت فرستادم که بسیار ناشکر است. چنین موجودی را فقط آدم های دیوانه، مصدوم می کنند. حالا صنعت و کار او، چه قدر خوب یا بد، در جای خودش بماند.

در دنیای عجیبی که فشار را بلند می برد، اخبار زیادی به دست آمدند که همه حکایت از علت و معلول می کردند. ظاهراً اکثر ورزشکاران فری فایت، معشوقه هایی دارند که در صنعت تفریح ساز پورن، مشغول خدمت و ادای دین استند. در این میان، قهرمان دیگری به نام «تیتو اورتز»، ده سال کامل را با یکی از مشهورترین پورن استار های دنیا که در زمان خودش، هم طراز ستاره گان هالیوود بود، به سر برده است و موفق به زاد و ولد نیز می شوند.

«جینا جیمسون»، از زیباترین ستاره گان پورن، معشوقه ی قهرمان دیگری از دنیای ورزش فری فایت است. به اجازه ی هموطنان و با کنترول فشار بلند، وارد دنیای جینا شدم. این حس، طبیعی است. ناممکن نبود که با ورود به دنیای اورتز، معلومات، کمی سانسور شوند. بر اثر جاذبه هایی که خود بهتر می دانید، به حیات جینا رفتم. متاسفانه این ستاره با مرض سرطان، دست و پنجه نرم می کند. جست و جو برای فایل های تصویری او، اگر نو باشند، نشان می دهند که چیزی از کمالات زمان شهرت را ندارد.

به هر حال، دیدیم که دنیای ورزش های خشن نیز می تواند با دنیای نرم تفریحات، رابطه داشته باشد. بر اثر مصروفیت های زیاد، بقیه ی این اکتشافات را به شما واگذار می کنم. نقل از ما، مفاد از شما!

شرح تصاویر:

کریستی مک و دوست پسرش در جریان رفاقت، محاکمه و کمالات صوری. همچنان جینا جیمسون با شوهر، فرزندان و کمالات بدنی.