څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

منشأ اقوام پشتون


شحصی نوشت " بزرگترين قوم پشتون امروزى بنام غلجي اول ترك بوده اند. غلجىً ها در تاريخ بنام خلجى ياد نموده اند و مشهور ترين شهنشاه غلجي علاوالدين خلجى نام داشت كه هشت قرن قبل از امروز بر تخت دهلى سلطنت داشت." این یکی از برداشتهای نادرست دیگر همانند برداشت غلط نسبیت پشتونها به یکی از اقوام ده گانه بنی اسراییل است که در برخی کتابها از گذشته ها تا امروز تکرار میگردند.
تیوری مهاجرت غلجاییها از آسیای میانه و نسبیت یکی از اقوام ده گانه بنی اسراییل بالای پشتونها به دلایل و داشته های علوم معاصرکاملا نا درست است:
اول- یافته های مطالعات مقایسوی ژنیتیکی پشتونها با تاجیکها، ترکتبارها، هزاره ها و مردم شمال هند نشان میدهد که منشآ پشتونها و تاجیکهای افغانستان یکی بوده و هردو مربوط به حوزه شمال دریای سند وجنوب هندوکش هستند که قدامت دوازده هزار ساله در این مناطق دارند واینها از نظر دی ان ای شباهتی با ترکتبارها و هزاره ها ندارند؛
دوم- زبان پشتو مانند زبان دری یک شاخه از زبانهای هند و اروپایی است که زبانهای ترکی، عربی و یهودی را در بر نمیگیرد؛
سوم- اکثریت مطلق پشتونهای آنطرف خط دیورند، مشرقی و جنوبی همه غلجایی هستند. تعداد نفوس آنها بدون لوی قندهار و ابدالیهای هرات و محمد زاییها، سدوزاییها و غیره بیش از چهل ملیون نفر است. در حالیکه تمام نفوس تاجیکستان+ازبکستان+ترکمنستان ۴۴ ملیون نمیشود. همچنان تعداد مجموعی نفوس پشتونها در دنیا به مراتب بیشتر از تمام اقوام یهودی دنیا میباشد. در حالیکه در تاریخ هرگز مهاجرت این کتله بزرگ از آسیای مرکزی و یا از شرق میانه به سرزمینهای پشتون نشین امروزی دیده نشده است؛
چهارم- بر سر زبان ترکی و یا عبرانی آنها چه آمد؟ آیا از لحاظ چهره پشتونها و به خصوص غلجاییها ترکتبار معلوم میشوند یا شباهت به پنجشیریها، پروانیها و کابلیها دارند؟
منابع معلومات: نفوس از احصاییه های رسمی کشورهاگرفته شده. مطالعات ژنیتیکی توسط پوهنتون پورت سمث انگلستان انجام شده و در مجله پلوس وان سال ۲۰۱۲ نشر شده است. زبانهای هند واروپایی را همه دست اندرکاران میدانند کدامها اند.
داکتر نوراحمد خالدی

از کتابخانۀ:

داکتر نوراحمد خالدی

نویسنده:

دوکتور نوراحمد خالدی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us