څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پادشاه خراسان


بنابر روایت کتاب «احمدشاه» نوشته گنداسنگ چاپ شده در سال ۱۹۵۹ در لندن، صابرشاه کابلی در نامهٔ خطاب به والی لاهور مینگارد: احمدشاه پادشاه خراسان است و تو صوبه دار پادشاه هندستان.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

گنداسنگ چاپ شده در سال ۱۹۵۹| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us